Rządowe wsparcie dla polskiego kina

Rząd planuje większe wsparcie finansowe dla polskiej kinematografii.

Na najbliższe lata planuje podniesienie wartości produkcji do poziomu 500 mln zł z szacowanych obecnie 210 mln zł. Na tę kwotę składać się będą wydatki kwalifikowane w wysokości 400 mln zł generowane przez Polski Fundusz Audiowizualny, a także wydatki niepodlegające refundacji związane z nowymi produkcjami audiowizualnymi oraz produkcje niekwalifikujące się do uzyskania
wsparcia, dofinansowane w ramach działalności Polskiego Instytutu Funduszu Filmowego.

Według projektu ustawy w latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wyniesie w poszczególnych latach: 2017 r. do 2021 r. po 104,5 mln zł rocznie, od 2022 r. do 2026 r., po 106 mln zł rocznie.

Komentarze