Główne założenia budżetu na rok 2018

Rząd Irlandii ogłosił budżet na rok 2018.

Zanim ogłoszono oficjalną wersję planu finansowego, wiadomo już było, że będzie sprawiedliwy społecznie i ustabilizuje sytuację ekonomiczną kraju.

Przed oficjalnym czytaniem znane były już główne założenia: politycy chcieli znacząco zwiększyć inwestycje w infrastrukturę, taką jak budownictwo socjalne i szerokopasmowy dostęp do internetu na obszarach wiejskich. Mówiono, że należy sprostać poważnym problemom w usługach, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, wspierać rozwój gospodarki, inwestując w dostęp do darmowej opieki nad dziećmi. Są to kluczowe zalecenia wywiadu strategicznego dotyczącego budżetu, o których spekulowano w lipcu. Oficjalny budżet przedstawiono 10 października 2017 roku, a magazyn „MIR” przygotował najważniejszy skrót ogłoszonego planu finansowego.

Możemy oczekiwać, że płace i wynagrodzenia w 2018 roku wzrosną o około 3%.

Zwiększenie ulg podatkowych, kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie wysokości świadczeń socjalnych, wraz z oczekiwanym wzrostem w sektorze zatrudnienia powinno przełożyć się na wzrost dochodów w każdym gospodarstwie domowym na poziomie 3%.

Podatki

 • Limit podatkowy dla stawki 20% został podniesiony o 750 euro – dla osób stanu wolnego z 33 800 euro na 34 550 euro; dla małżeństw z 42 800 euro na 43 550 euro. W praktyce oznacza to, że możemy zarobić o 3750 euro więcej niż w 2017 roku, pozostając wciąż płatnikiem 20% podatku dochodowego.
 • Ulga podatkowa Home Carer wzrasta z 1000 euro do 1200 euro – przeznaczona dla małżeństw posiadających dzieci, gdzie jedno z rodziców rezygnuje lub ogranicza aktywność zawodową na rzecz zajmowania się domem i dziećmi. Rodzina otrzyma zatem zwrot podatku wyższy o 200 euro niż w roku 2017.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą – Earned Income Tax Credit – wzrośnie ulga podatkowa dla samozatrudnionych z 950 euro na 1150 euro. W praktyce przełoży sie to na 1000 euro więcej nieopodatkowanego dochodu. Dzięki wprowadzonym od 2016 roku dodatkowym ulgom podatkowym, różnica między ulgami osoby zatrudnionej a prowadzącej działalność zmniejszyła się do 16%, podczas gdy przed 2016 rokiem stanowiła 50%.
 • Zwolnienie z tytułu odsetek od kredytów hipotecznych jest kontynuowane według wcześniejszych zapowiedzi. Właściciele domów, którzy otrzymali hipotekę w latach 2004–2012 otrzymają 75% istniejącej ulgi w 2018 roku, 50% w 2019 roku i 25% w 2020 roku. Ulga zostanie całkowicie zlikwidowana w 2021 roku.
 • Universal Social Charge (USC)przychody do kwoty 13 000 euro lub mniej będą nadal zwolnione z USC w 2018 roku. Gdy dochód przekroczy ten limit, zapłacimy odpowiednią stawkę USC na wszystkie nasze dochody w następujący sposób:

0 do 12 012 euro x 0,5%

12 012 do 19 372 euro x 2%

19 372 do 70 044 euro x 4,75%

70 044 euro + x 8%

Posiadacze kart medycznych i osoby w wieku 70 lat i starsze, których łączny dochód nie przekracza 60 000 euro zapłacą maksymalną stopę USC wynoszącą 2%.

Akcyza

 • Podatek od wyrobów tytoniowych

Podatek akcyzowy na opakowaniu 20 papierosów wzrósł o 50 centów (łącznie z podatkiem VAT), a dodatkowo wzrosły ceny innych produktów tytoniowych, np. 25 centów na tytoń typu „roll your own”. Ta zmiana obowiązuje od północy 10 października 2017 roku.

 • Sugar Tax

Podatek od wysokosłodzonych napojów ma zostać wprowadzony 1 kwietnia 2018 roku. Podatek dotyczy napojów słodzonych o zawartości cukru pomiędzy 5 g i 8 g na 100 ml w kwocie 20 centów na litr. Druga stawka będzie dotyczyła napojów o zawartości cukru 8 g lub wyższych w kwocie 30 centów na litr.

 • Benefit in Kind dla samochodów elektrycznych

Propozycja skierowana do firm, które swoim pracownikom zapewniają samochody służbowe. Dla posiadaczy samochodów elektrycznych wprowadzono stawkę 0% (BIK) przez okres 1 roku, co w praktyce oznacza, że pracownik nie będzie musiał płacić dodatkowego podatku za korzystanie ze służbowego samochodu, który do tej pory wynosił rocznie średnio około 30% wartości samochodu. Elektryczność wykorzystywana w miejscu pracy do ładowania pojazdów będzie również zwolniona z podatku BIK.

Social Welfare – Opieka społeczna

Całkowity budżet przeznaczony na opiekę socjalną w 2018 roku wyniesie 20 mld euro.

 • Wzrost zasiłków socjalnych

Kwoty zasiłków socjalnych wzrosną o 5 euro/tydzień. Odnosi się to również do programów wsparcia zatrudnienia, takich jak Community Employment (CE), Tús i Rural Social Scheme.

Osoby w wieku 26 lat i starsze, które otrzymują obniżoną stawkę zasiłku dla osób poszukujących pracy otrzymają pełną podwyżkę w wysokości 5 euro.

Tygodniowy dodatek na każde dziecko wzrośnie o 2 euro z 29,80 euro do 31,80 euro.

Emerytury państwowe wzrosną o 5 euro/tydzień, z proporcjonalnym wzrostem dodatku na współmałżonka.

Wszystkie powyższe zmiany zostaną wprowadzone od 26 marca 2018 roku.

 • Working Family Payment – znany jako Family Income Suplement

Dodatek dla rodzin o niskich dochodach – limit kwalifikujący do płatności wzrośnie o 10 euro dla rodzin posiadających do 3 dzieci (zmiany aktualne od 26 marca 2016 roku).

 • Program bezpłatnego podróżowania

Dodatkowe 10 mln euro zostanie przekazane na rzecz programu.

 • Premia świąteczna

W grudniu 2017 roku zostanie wypłacona premia świąteczna w wysokości 85% dla osób otrzymujących długoterminową płatność socjalną (minimalna płatność w wysokości 20 euro).

 • Dodatek do rachunków telefonicznych

Nowy dodatek w wysokości 2,50 euro zostanie wprowadzony od czerwca 2018 roku dla osób mieszkających samotnie i kwalifikujących się do dopłaty do ogrzewania.

 • Osoby samotnie wychowujące dzieci

Wzrośnie kwota dochodu ignorowana podczas obliczania wysokości przysługującego zasiłku – do tej pory pod uwagę nie było brane pierwsze 110 euro zarobione przez rodzica/opiekuna. Od marca 2018 roku kwota ignorowana przy obliczeniach wynosić będzie 130 euro.

 • Szkolny program dożywiania

Dodatkowe 1,7 mln euro zostanie przeznaczone na szkolny program dożywiania dzieci.

Plan mieszkaniowy

W sumie przekazano 1,83 bln euro do lokalnych samorządów na rzecz planowania i zagospodarowania przestrzennego mającego na celu budowę nowych domów.

 • Wsparcie socjalno-mieszkaniowe

Dodatkowa kwota w wysokości 31 mln euro została przyznana w ramach programu wspomagającego pokrycie kosztów utrzymania, przynosząc łącznie koszt 115 mln euro. Władze lokalne zobowiązują się również, że w 2018 roku wybudują około 3800 nowych domów socjalnych.

Od 2019 do 2021 roku zostanie przeznaczonych kolejne 500 mln euro na budowę dodatkowych domów socjalnych.

Finansowanie w ramach programu pomocy HAP wzrasta o 149 mln euro do kwoty 301 mln euro. Dzięki temu dodatkowe 17 000 gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z pomocy oferowanej przez ten program.

Finansowanie w wysokości 134 mln euro przeznaczone będzie na Program RACH (Rental Accommodation Scheme).

Finansowanie w wysokości 32 mln euro przeznaczono na program remontu i najmu nieużywanych nieruchomości, który według oczekiwań przystosuje 800 nieruchomości pod mieszkania socjalne.

Finansowanie w wysokości 12 mln euro przeznacza się na liczne programy zakwaterowania dla mniejszości Travellers, mające na celu wybudowanie 110 domów w 2018 roku.

Program efektywności energetycznej domów socjalnych otrzyma środki w wysokości 25 mln euro na renowacje kolejnych 9000 domów.

 • Wsparcie dla bezdomnych

Obecny przydział środków na walkę z bezdomnością wzrasta o 18 mln euro, do ponad 116 mln euro rocznie.

Zatrudnienie

 • Płaca minimalna

Od stycznia 2018 roku minimalna stawka godzinowa wzrasta z 9,25 euro do 9,55 euro.

 • Program pomocy kredytowej „Brexit”

Nowy program kredytowy zapewni przystępne finansowanie irlandzkim firmom, które obecnie odczuwają wpływ Brexitu lub będą odczuwać go w przyszłości. Program pomocy kredytowej w wysokości do 300 mln euro zostanie udostępniony małym i średnim przedsiębiorstwom, a także dużymi firmom zatrudniającym mniej niż 500 osób, aby pomóc w krótkoterminowych brakach dotyczących kapitału obrotowego.

Komentarze