reklama

Cervical Check

Czwartek, 29 Marzec 2012

Krajowy program badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy

CervicalCheck to krajowy program badań przesiewowych w celu profilaktyki i kontroli raka szyjki macicy. W ramach programu prowadzone są badania cytologiczne kobiet w wieku 25-60 lat.
Program badań przesiewowych to najskuteczniejszy sposób profilaktyki i kontroli raka szyjki macicy, gdyż ważne jest wczesne wykrywanie i leczenie zmian komórkowych.Realizacja programu rozpoczęła się 1 września 2008 r. Program ma charakter dobrowolny; można zdecydować się nie wziąć w nim udziału.W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z rakiem szyjki macicy, historii raka szyjki macicy w rodzinie albo wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym (GP).

Świadomy wybór i prawa kobiet uczestniczących w badaniach

W ramach programu CervicalCheck przygotowano kartę praw kobiet uczestniczących w badaniach (pdf), w której przedstawiono standardy, jakich można oczekiwać w programie badań przesiewowych, prawo do dokładnej informacji itp. Należy pamiętać, że podstawą zgody na uczestnictwo w programie jest możliwość dokonania świadomego wyboru i świadomego wyrażenia zgody. Innymi słowy, decyzja o wzięciu udziału w programie oznacza, że rozumie się cel programu badań przesiewowych i uczestniczy się w nim z własnej woli.

Odstępy czasowe między kolejnymi badaniami przesiewowymi

Zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami kobiety w wieku od 25 do 44 lat będą miały możliwość wykonania bezpłatnego badania cytologicznego w ramach programu CervicalCheck co trzy lata; kobiety w wieku od 45 do 60 lat będą mogły skorzystać z badań przesiewowych co pięć lat. Usługa ta oferowana jest bezpłatnie wszystkim kobietom z odpowiednich grup wiekowych, mieszkającym w Irlandii.
Kobiety, które nie mieszczą się w grupie docelowej (tj. poniżej 25 lat i powyżej 60 lat), w tym posiadaczki kart medycznych, nie mogą poddać się bezpłatnemu badaniu cytologicznemu ani wykonać takiego badania w ramach ogólnego programu dla posiadaczy kart medycznych. W ich przypadku badania mogą wykonać lekarze pierwszego kontaktu albo poradnie planowania rodziny.

Jak składać podanie

Program CervicalCheck obejmuje sporządzenie na podstawie szeregu źródeł wykazu kobiet kwalifikujących się do badania.
Można również zarejestrować się online.
Kobiety zarejestrowane w programie CervicalCheck otrzymają pisma doradzające im, kiedy umówić się na wizytę w celu przeprowadzenia bezpłatnego badania cytologicznego przez wybraną przez nie zarejestrowaną osobę pobierającą wymazy w ramach programu CervicalCheck.
Można także skontaktować się bezpośrednio ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub inną zarejestrowaną osobą uprawnioną do pobierania materiału do badań cytologicznych w swojej okolicy i umówić się na badanie.
Nazwiska i dane kontaktowe osób pobierających materiał do badania (lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek pracujących w przychodniach, poradniach planowania rodziny, przychodniach zdrowia kobiet (Women's Health Clinics oraz Well Woman Clinics)) zarejestrowanych do celu przeprowadzania bezpłatnych badań cytologicznych można znaleźć na stronie internetowej Badania cytologiczne.
Po wykonaniu pierwszego badania cytologicznego w ramach tego programu kobieta będzie zapraszana na kolejne badanie co trzy lub pięć lat, w zależności od wieku.

W ramach programu CervicalCheck opracowano szereg broszur informacyjnych zawierających przedstawione w prosty sposób informacje na temat badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz tego, czego należy się spodziewać podczas wizyty w celu wykonania cytologii. Ponadto pracownicy realizujący program dysponują listą często zadawanych pytań, która może pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na wiele częstych pytań dotyczących przesiewowych badań cytologicznych.

Kontakt

CervicalCheck
The National Cervical Screening Programme
PO Box 161
Limerick
Ireland
Fax:061 481 810
Homepage: http://www.cervicalcheck.ie/
Email: info@cervicalcheck.ie

Irlandzkie Towarzystwo ds. Raka (Irish Cancer Society) dysponuje broszurami informacyjnymi omawiającymi wiele tematów, w tym wyniki badań cytologicznych
Irish Cancer Society
43-45 Northumberland Road
Dublin 4
Ireland
Tel:+353 (0)1 2310 500
Fax:+353 (0)1 2310 555
Homepage: http://www.cancer.ie/
Email: helpline@irishcancer.ie

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty