reklama

WYJAZD Z IRLANDII A UPRAWNIENIA DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Czwartek, 13 Marzec 2014

Informacje
Co roku tysiące mieszkańców Irlandii wyjeżdża z kraju, aby podróżować, pracować lub studiować za granicą. Niektórzy wyjeżdżają na krótko (na kilka miesięcy) do pracy lub do szkoły, inni zostają za granicą przez dłuższy czas.
Natomiast osoby, które mieszkały, studiowały lub pracowały w Irlandii, wracają do swojego kraju. Dlatego ważna jest świadomość, że osoby, które wyjechały z Irlandii z zamiarem zamieszkania i/lub rozpoczęcia pracy w innym kraju, mogą być uprawnione do otrzymywania świadczeń socjalnych w kraju, do którego się przenoszą.

Kraje objęte regulacjami UE
Osoby zamierzające zamieszkać lub podjąć pracę w kraju objętym regulacjami UE są uprawnione do takich samych świadczeń socjalnych, co obywatele danego państwa członkowskiego UE/kraju EOG. Oznacza to, że dana osoba i jej rodzina jest uprawniona do ubiegania się o wszelkie zasiłki i pomoc dostępne w danym kraju. W razie ubiegania się o wypłaty z tytułu ubezpieczenia, pod uwagę brane są wszelkie składki wniesione w innych państwach członkowskich UE/krajach EOG.

Dokumentacja składek na ubezpieczenie społeczne
Osoba zmieniająca miejsce zamieszkania w granicach UE/EOG może otrzymać formularze E104 i U1 (poprzednio E301 - zobacz: "Jak składać podanie" poniżej). Formularze U1 określa się mianem "dokumentów przenośnych". Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje na temat dokumentacji ubezpieczenia społecznego na terenie Irlandii. Można posługiwać się nimi za granicą przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy, macierzyński lub zasiłek dla bezrobotnych.
Jeśli zainteresowana osoba nie przywiezie ze sobą formularza E104 lub U1, kraj, do którego się przeprowadziła skontaktuje się z odpowiednimi organami w Irlandii i uzyska dokumentację składek na ubezpieczenie społeczne takiej osoby w przypadku, gdy ubiega się ona o zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy lub macierzyński. Wniosek złożony przez inne państwo członkowskie UE dotyczący dokumentacji ubezpieczenia społecznego będzie załatwiany priorytetowo przez Departament Ochrony Socjalnej (DSP), tak aby zainteresowana osoba nie straciła żadnego z przysługujących jej świadczeń podczas pobytu za granicą.
Osoba wracająca do Irlandii z kraju należącego do UE/EOG powinna zabrać ze sobą formularze E104 i U1, ponieważ dostarczą one informacji na temat składek na ubezpieczenie zapłaconych w tamtym kraju. Formularze te należy przedstawić w odpowiednim zakładzie ubezpieczenia społecznego w kraju zamieszkiwanym w chwili ubiegania się o świadczenie.

Jak składać podanie
Wniosek o wydanie formularza E104 lub U1 złożony przez inne państwo członkowskie UE zawsze załatwiany jest przez Departament Ochrony Socjalnej (DSP) priorytetowo. Dzieje się tak dlatego, że wniosek o przyznanie świadczenia złożony przez osobę, która za granicą jest bezrobotna lub chora musi być rozpatrzony jak najszybciej.
Osoba, która chce zabrać ze sobą formularz E104 i U1 może złożyć wniosek o przedstawienie dokumentacji ubezpieczenia społecznego na terenie Irlandii na formularzu E104 i U1/E301 (pdf). Załatwianie wniosku może trochę potrwać, ponieważ DSP może być zmuszony do skontaktowania się z ostatnim pracodawcą lub pracodawcami wnioskodawcy przed wydaniem formularzy E104 i U1.
Wypełniony formularz wniosku należy przesłać do Działu Danych Międzynarodowych Departamentu Ochrony Socjalnej (DSP) - patrz poniżej: "Gdzie się ubiegać". Do wniosku należy dołączyć kopie formularzy P45 i P60; należy pamiętać o podaniu adresu za granicą, pod którym zainteresowana osoba będzie przebywać po wyjeździe z Irlandii.

Gdzie się ubiegać
International Records Section
Department of Social Protection
McCarter's Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ireland

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty