reklama

Niepełnosprawność umysłowa – getto w świecie IQ

Środa, 16 Maj 2012

Czym jest inteligencja?

Człowiek jako zwierzę stadne, ma tendencję do wykluczania najsłabszych osobników
w stadzie. Niegdyś siła fizyczna gwarantowała przetrwanie. Najsłabsi byli odrzucani. Dziś przetrwa ten, kto silniejszy mentalnie. Inteligencję określa się właśnie jako zdolność do adaptacji - to zdolność do uczenia się, myślenia, rozumienia różnych sytuacji i dostosowanie się do nich. Niepełnosprawność umysłowa to obniżony poziom inteligencji. Człowiek niepełnosprawny umysłowo - to ten, który ma niskie IQ.
Współczynnik inteligencji (IQ) to wskaźnik otrzymany na podstawie porównania sprawności intelektualnej właściwej dla wieku ze sprawnością stwierdzaną aktualnie. Wyników testu nie można traktować sztywno i bezkrytycznie. Test inteligencji jak każde narzędzie psychologiczne ma swoje mankamenty- np. nie uwzględnia wszystkich obszarów zdolności ludzkich, jak np. tzw. inteligencja emocjonalna - zdolność do wyrażania i rozumienia emocji. Wynik testu porównuje się ze średnią wyników z całej populacji. Inteligencję "w normie" posiada ktoś, kto niewiele odstaje od owej średniej wyników. Granica normy intelektualnej jest w pewnym sensie arbitralna. Co nie oznacza, że testy inteligencji są bez sensu. Warto spojrzeć po prostu szerzej na coś, czemu przypisujemy tak dużą wartość.

Niepełnosprawność umysłowa - co tak naprawdę oznacza?

Niskie IQ nie oznacza, że człowiek nie ma możliwości rozwoju ani poprawienia poziomu swoich zdolności. Rozwój człowieka przebiega przez całe życie - pokazują najnowsze badania. Co więcej, udowodniono, że osoby z upośledzeniem umysłowym również się rozwijają - po prostu ich rozwój przebiega dużo wolniej i ma większe ograniczenia. Ale przechodzi przez te same fazy. Zarówno dziecko zdrowe jak i opóźnione w rozwoju musi się nauczyć siedzieć, żeby móc nauczyć się chodzić - z tą różnicą, że w przypadku niepełnosprawnych intelektualnie - dzieje się to później. Człowiek upośledzony, podobnie jak człowiek w normie intelektualnej, posiada swoje wady i zalety, wyjątkowe zdolności i wyjątkowe mankamenty. Bywa, że osoba, która dobrze rozwija sferze społecznej, ma duże trudności w opanowaniu prostych czynności manualnych i na odwrót. Rozwój osób z upośledzeniem umysłowym może być bardzo nierównomierny. Także wśród osób umysłowo upośledzonych zdarzają się osoby obdarzone zdolnościami artystycznymi, albo wyjątkowo dobrą pamięcią fotograficzną.

Niepełnosprawność umysłowa nie determinuje charakteru człowieka

Stopień upośledzenia umysłowego nie determinuje cech charakteru. Kiedy mówi się
o osobach np. z zespołem Downa, że są bardzo uparte - jest to duże uproszczenie. Osoby z upośledzeniem dziedziczą cechy po rodzicach genetycznie i na to, że niektóre z cech się uaktywniają, a niektóre nie wpływ ma środowisko życia, atmosfera domu rodzinnego i otoczenia. Podobnie jak osoby zdrowe, osoby niepełnosprawne umysłowo mogą być źle i dobrze wychowane - co oznacza, że można wzmacniać w nich cechy pożądane jak i niepożądane. Dziecku upartemu niezależnie od jego IQ można ustępować lub nie ustępować i odpowiednio wpływać na jego zachowanie, kształtować jego charakter. Człowiek niepełnosprawny umysłowo może być przyjazny i nieprzyjazny, pracowity i leniwy, agresywny i ugodowy - niepełnosprawność umysłowa nie determinuje całego życia człowieka i jego relacji z otoczeniem.

W czym jesteśmy lepsi od osób upośledzonych?

...W tym, że mamy lepiej... Jakkolwiek mówi się o tolerancji, akceptacji i pomocy, w świecie, w którym należy myśleć, by przetrwać, osoby mniej zdolne mają bardzo ciężko. Nie ma dla nich miejsc pracy - choć wiele z nich mogłoby podjąć zatrudnienie. Zdają sobie sprawę, co tracą - osoby zdrowe mogą zakładać rodziny, stanowić o sobie, podejmować decyzje. Osoby upośledzone umysłowo też czują. Wiedzą, że są dla innych problemem. Z niepełnosprawnymi umysłowo społeczeństwa "muszą coś zrobić", mają z nimi problem... Bioetyk i aktywista Gregor Wolbring, który nie ma nóg w wyniku embriopatii talidomidowej zadaje pytanie: Czy to jest problem, że on nie ma nóg, czy problemem jest życie w społeczeństwie zdominowanym przez nogi? Podobnie możemy spytać: Czy problemem jest to, że istnieją osoby z niskim poziomem IQ, czy to że żyjemy w społeczeństwie zdominowanym przez IQ?

Najnowszy numer
Październik 2020 (129)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty