reklama

Kiedy należy rozliczyć podatek dochodowy?

Piątek, 10 Lipiec 2015

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma działalności gospodarczej w Irlandii. Zalecana jest na początek większości małych przedsięwzięć.

Jej założenie wiąże się z bardzo niskimi kosztami, a rejestracja jest niezwykle prosta. Ta forma działalności nie posiada własnej osobowości prawnej. Zakładana jest na czas nieokreślony, a firmą zarządza się osobiście. Rozliczenie działalności gospodarczej następuje raz do roku do 31 października. Warto jednak rozliczyć się wcześniej, gdyż zebranie środków należnych urzędowi z tytułu odprowadzanych podatków może wymagać więcej czasu. Warto również rozważyć założenie dodatkowego konta depozytowego, na którym deponowałoby się miesięczne zaliczki na poczet podatku dochodowego.

W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku dochodowego: 20% i 41%. Od 2015 roku druga stawka została pomniejszona do 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika obowiązują następujące progi podatkowe:
1. Osoba samotna nie utrzymująca innych osób do 2014 roku płaciła 20% podatku do kwoty 32,800 EUR, a od 2015 roku do kwoty 33,800 EUR, oraz od nadwyżki drugą stawkę podatku.
2. Osoba samotnie wychowująca dzieci do roku 2014 roku płaci 20% podatku do kwoty 36,800 EUR, od 2015 roku 37,800 EUR i od nadwyżki drugą stawkę podatku.
3. Małżeństwo, w którym jedna osoba uzyskuje dochód do 2014 roku płaci 20% do kwoty 41,800 EUR, od 2015 roku 42,800 EUR oraz od nadwyżki drugą stawkę podatku.
4. Małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód do 2014 roku płaci 20% do kwoty 65,600 EUR, od 2015 roku do kwoty 67,600 EUR oraz od nadwyżki drugą stawkę podatku.

Tak naliczany podatek dochodowy osoby samozatrudnionej korygowany jest o kwotę wolną od podatku (dla osoby samotnej wynosi ona 1,650 EUR, dla małżeństwa 3,300 EUR) oraz rozbudowany system odliczeń z tytułu np. wynajmu mieszkania, wieku, kosztów edukacji czy wydatków medycznych itp.
Jeśli jesteś długotrwale bezrobotny, tj. przez minimum 15 miesięcy przed rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. sole trader), możesz ubiega
się o dwa lata zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 40,000 EUR dochodu rocznie. Ulga przestanie obowiązywać po 31 grudnia 2016 roku.

Masz straty? I tak musisz złożyć Form 11

Do złożenia rocznej deklaracji Form 11 jesteś zobligowany nawet wtedy, gdy w ciągu danego roku podatkowego osiągnąłeś stratę w związku z inwestowaniem w swoją działalność. Warto przy tym mieć świadomość, że straty z roku poprzedniego możesz zrekompensować w roku kolejnym. Strata jest bowiem podstawą do pomniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach podatkowych.

Zyski i straty można bilansować

Podatek dochodowy daje możliwość kompensaty zysków i strat, jeśli wynikają z inwestycji w różne instrumenty finansowe. Możesz więc pomniejszyć podstawę opodatkowania P60 lub P45 o wszelkie straty wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu podczas składania rocznej deklaracji Form 11 możesz odzyskać podatek nadpłacony w ciągu roku w systemie zatrudnienia.
Wielu z nas zwleka do ostatniej chwili z wysłaniem rocznego rozliczenia podatku dochodowego. To błąd, szczególnie gdy w ostatnich latach została wprowadzona kara za nieterminowe złożenie deklaracji w wysokości 200 EUR. Dodatkowym obciążeniem nakładanym na spóźnialskich są 10-procentowe odsetki od wysokości należnego podatku.

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty