reklama

Sprawy podatkowe dla najemców

Wtorek, 1 Marzec 2016

Dla najmujących prywatne lokale mieszkalne istnieją dwie główne sprawy podatkowe. Pierwszą z nich jest możliwość ubiegania się o ulgę podatkową z części czynszu. Druga dotyczy sytuacji, gdy czynsz płacony jest bezpośrednio właścicielowi zamieszkującemu za granicą, wówczas trzeba podatek odliczyć od czynszu i przekazać na konto inspektorów podatkowych.

Ulga podatkowa

Jeśli wynajmujecie Państwo lokum mieszkalne prywatnie (zarówno w Irlandii, jak i poza krajem) i płacicie podatek dochodowy, możecie się starać o ulgę podatkową bazującą na części płaconego czynszu.

O tę ulgę można się ubiegać jedynie wtedy, gdy już 7 grudnia 2010 roku wynajmowało się lokal. Jeśli na ten dzień nie wynajmowało się mieszkania i następnie zawarło się umowę najmu, nie można skorzystać z ulgi podatkowej od czynszu. Jednakże, jeśli wynajmowali Państwo lokum 7 grudnia 2010 roku, nadal będziecie kwalifikowali się do korzystania z tej ulgi, nawet jeśli zawrzecie nową umowę najmu po tej dacie. Ulga ulega wygaśnięciu, a rok 2017 będzie jej ostatnim rokiem obowiązywania. Jedynie czynsz za prywatnie wynajmowane lokale mieszkalne wykorzystywane przez Państwa jako jedyne i główne miejsce zamieszkania kwalifikuje się do tej ulgi.

Kwalifikacja obejmuje kawalerki, mieszkania i domy. Nie jest możliwym ubieganie się o ulgę podatkową z tytułu czynszu zapłaconego władzom lokalnym lub agencji państwowej, ani z tytułu czynszu zapłaconego zgodnie z umową najmu o terminie 50 lat lub dłuższym. Potwierdzenie wpłaty Należy załączyć potwierdzenie wpłaty zapłaconego czynszu, w przypadku jeśli wymaga tego Urząd Revenue. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy płacicie Państwo swój czynsz bezpośrednio właścicielowi nieruchomości czy agentowi działającemu w jego imieniu. Każde z potwierdzeń wpłaty musi posiadać następujące elementy: imię właściciela nieruchomości, numer PPS oraz adres; wysokość zapłaconego czynszu; okres, który pokrywa potwierdzenie wpłaty. Powinniście Państwo zachować dowody wpłaty przez przynajmniej 6 lat na wypadek, gdyby Urząd Revenue poprosił o ich okazanie.

Stawki

Ulga podatkowa dla najemców prywatnych obliczana jest na podstawie standardowej stawki 20%. Maksymalna wysokość, o którą można się ubiegać, jest następująca:

W celu obliczenia sumy w Państwa przypadku w danym roku po opodatkowaniu, należy pomnożyć ulgę podatkową powyżej przez 20%. Tak więc dla osób w wieku: Poniżej 55 roku życia: maksymalna kwota, jaką może otrzymać samotna osoba poniżej 55 roku życia na czynsz płacony w 2014 r. wynosi €160 (€800 x 20%). Kwota ta ulegnie zmniejszeniu do €120 (€600 x 20%) za czynsz płacony w 2015 r.

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, mając poniżej 55 lat, będąc żonatym, wdowcem, także po związku partnerskim lub z żyjącym partnerem wynosi €320 (€1,600 x 20%) za czynsz płacony w 2014 r. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu do €240 (€1,200 x 20%) za czynsz płacony w 2015 r.

Powyżej 55 roku życia: maksymalna kwota, jaką może otrzymać samotna osoba powyżej 55 roku życia na czynsz płacony w 2014 r. wynosi €320 (€1,600 x 20%). Kwota ta ulegnie zmniejszeniu do €240 (€1,200 x 20%) za czynsz płacony w 2015 r.

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, mając powyżej 55, będąc żonatym, wdowcem, także po związku partnerskim lub z żyjącym partnerem wynosi €640 (€3,200 x 20%) za czynsz płacony w 2014. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu do €480 (€2,400 x 20%) za czynsz płacony w 2015 r.

Jak składać podanie

Aby ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu czynszu, należy wypełnić Formularz Rent 1, a następnie przesłać go do urzędu podatkowego (kopie formularza dostępne są także w lokalnych urzędach podatkowych).

Alternatywnym sposobem ubiegania się o tę ulgę podatkową jest wystąpienie o to świadczenie za pomocą usługi Revenue PAYE Anytime.

Tak jak w przypadku wszystkich ulg podatkowych, należy ubiegać się o nią w ciągu 4 lat od końca roku, do którego się ona odnosi. W innym przypadku ulga nie zostanie przyznana.

Właściciele nieruchomości mieszkający za granicą

Jeśli wynajmujący zamieszkuje poza Irlandią, a czynsz płacicie Państwo za pośrednictwem agenta, wówczas nie musicie odliczać podatku od czynszu. Osoba pobierająca czynsz za właściciela zobowiązana jest do rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Natomiast jeśli płacicie Państwo czynsz bezpośrednio właścicielowi (także na jego konto bankowe), niezależnie od tego, czy w Irlandii czy zagranicą, musicie odliczyć podatek w wysokości standardowej (20% w 2014 r. i 2015 r.) od płaconej kwoty brutto.

To potrącenie nie jest Państwa ulgą podatkową - jest to podatek płatny na rzecz Urzędu Revenue od dochodu właściciela nieruchomości.

Na przykład: właściciel nieruchomości zamieszkuje w Niemczech, a Państwo płacicie czynsz brutto w wymiarze €1,000 miesięcznie. Po pierwsze, należy obliczyć wymiar podatku, który należy potrącić (€1,000 x 20% = €200). Następnie należy potrącić podatek od czynszu brutto, który Państwo płacicie (€1,000 - €200 = €800). Czynsz netto, który należy zapłacić właścicielowi nieruchomości wynosi €800 miesięcznie. Suma należna Urzędowi Revenue wynosi €200 miesięcznie, które to potrąciliście Państwo od czynszu brutto w wysokości €1,000.

Rozliczanie się z Urzędem Revenue w sprawie potrąconego od czynszu podatku

Musicie Państwo rozliczyć się z Urzędem Revenue w sprawie podatku potrąconego od czynszu brutto. Jeśli zaniedbacie odliczenia podatku od czynszu płaconego bezpośrednio wynajmującemu zamieszkującemu poza Irlandią, będzie to oznaczać, że Państwo (a nie wynajmujący) odpowiedzialni będziecie za każdy podatek, jaki należało odliczyć.

Jeśli jesteście Państwo płatnikiem PAYE, możecie rozliczyć się, zmniejszając wymiar ulgi podatkowej i limit stawki podstawowej (Standard Rate Cut-Off Point). Możecie Państwo poinformować swój miejscowy Urząd Revenue i poprosić go o tę zmianę.

Innym wyjściem jest złożenie Formularza 12 - Zwrot podatku i spłata na rzecz Urzędu Revenue zatrzymanej sumy. Jeśli jesteście Państwo płatnikiem rozliczającym się samodzielnie, powinniście załączyć dane dotyczące czynszu w rozliczeniu rocznym - Formularz 11 . Otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia rozliczenia podatkowego wskazujące na zmniejszoną ulgę.

Pod koniec roku powinniście Państwo przekazać właścicielowi nieruchomości wypełniony Formularz R185: Zaświadczenie o pomniejszonym podatku dochodowym (Certificate of Income Tax Deducted) (pdf) w celu złożenia go w Urzędzie Revenue.

Źródło: www.citizensinformation.ie www.revenue.ie

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty