reklama

Dodatek mieszkaniowy - program HAP

Czwartek, 2 Czerwiec 2016

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest osobom wynajmującym mieszkania prywatnie, które nie są w stanie pokrywać kosztów wynajmu ze swoich własnych środków.

Limity dodatku mieszkaniowego
Uaktualnione limity dodatku mieszkaniowego na potrzeby programu dodatków mieszkaniowych weszły w życie 17 czerwca 2013 roku. W niektórych rejonach Irlandii czynsz wzrósł od chwili ostatniej rewizji limitów. Urzędnicy opieki społecznej mają ustawowe prawo zwiększania wymiaru dodatku mieszkaniowego, np. w przypadku gdy mają do czynienia z osobami zagrożonymi bezdomnością. Odnosi się to zarówno do osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, jak i osób dopiero ubiegających się o niego.

Dopłata mieszkaniowa (HAP)
W 2013 roku rząd zatwierdził plan nowej dopłaty mieszkaniowej: Housing Assistance Payment (HAP). Dopłata mieszkaniowa HAP obowiązuje na terenie kilku urzędów ds. mieszkaniowych (Urząd Hrabstwa Cork, Urząd Miasta i Hrabstwa Limerick, Urząd Miasta i Hrabstwa Waterford, Urząd Hrabstwa South Dublin, Urząd Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa Monaghan oraz Urząd Hrabstwa Louth, Urząd Hrabstwa Donegal, Urząd Hrabstwa Offaly, Urząd Hrabstwa Carlow, Urząd Hrabstwa Clare, Urząd Hrabstwa Tipperary, Urząd Miasta Cork).
Wprowadzenie HAP oznacza, że władze lokalne mogą zapewnić pomoc mieszkaniową gospodarstwom domowym, które kwalifikują się do otrzymania mieszkania socjalnego, w tym wielu długoterminowym odbiorcom dodatku mieszkaniowego. Pod HAP, lokalne władze będą płacić czynsz bezpośrednio właścicielowi mieszkania. HAP jest wprowadzony w celu zapewnienia bardziej zintegrowanej pomocy mieszkaniowej i pozwala na podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin przy zachowaniu dodatku mieszkaniowego.

Kto jest uprawniony do otrzymywania HAP?
Każde gospodarstwo domowe, które kwalifikuje się do otrzymania mieszkania socjalnego (znajduje się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne) może ubiegać się o HAP.

Dodatek mieszkaniowy na terenach, na których obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP
W przypadku zamieszkiwania na terenach, na których obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP, posiada się prawo do dodatku mieszkaniowego, jeśli, jako najemca, spełnia się jeden z następujących warunków:

  • Otrzymywało się dodatek mieszkaniowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia podania.
  • Zamieszkiwało się w prywatnie najmowanym lokalu mieszkalnym przez okres minimum 6 miesięcy (183 dni) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a osobę tą stać było na zapłacenie czynszu na początku okresu najmu oraz gdy osoba ta nie była w stanie kontynuować płatności czynszu ze względu na znaczącą zmianę dotyczącą jej sytuacji życiowej, która nastąpiła po rozpoczęciu najmu lokalu. Osoba ta może zsumować czas najmu w jednym lub większej ilości lokali w celu spełnienia warunku dotyczącego 6 miesięcy (183 dni).
  • Zamieszkiwało się w lokalu mieszkalnym dla osób bezdomnych przez okres minimum 6 miesięcy (183 dni) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli osoba ta zaliczona już została do osób potrzebujących pomocy społecznej w zakresie lokalu mieszkalnego, zostanie ona skierowana do miejscowego urzędu w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych (zamiast dokonywania oceny uprawnień do dodatku mieszkaniowego).

Ponadto należy być na liście osób oczekujących na mieszkanie socjalne.
W przypadkach gdy powyższych warunków się nie spełnia, należy skontaktować się z miejscowym urzędem w celu dokonania oceny potrzeb mieszkaniowych. W przypadku posiadania uprawnienia i zaistnienia potrzeby pomocy w zakresie lokalu mieszkalnego, możliwym jest ubieganie się o lokal zgodnie z planem HAP oraz poprzez miejscowy urząd ds. mieszkaniowych.

W przypadku otrzymywania długoterminowego dodatku mieszkaniowego (18 miesięcy lub dłużej), gdy zamieszkuje się w okolicy, gdzie obowiązuje dopłata mieszkaniowa HAP, wtedy osoba taka może zostać poproszona o złożenie do miejscowego urzędu wniosku o pomoc społeczną w zakresie lokalu mieszkalnego. Należy złożyć ten wniosek w ciągu 6 tygodni od chwili wystosowania prośby o jego złożenie, w przypadkach gdy jest to konieczne, udzieli się na to dodatkowych 6 tygodni. Następnie osoba ta może zostać przekazana do HAP lub innej formy pomocy społecznej w zakresie lokalu mieszkalnego.

Źródło: citizeninformation.ie

Najnowszy numer
Październik 2020 (129)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty