reklama

Zasiłek na wyprawkę szkolną

Poniedziałek, 27 Sierpień 2018

Zasiłek na odzież i obuwie szkolne - Back to School Clothing and Footwear Allowance (BSCFA) pomaga w pokryciu kosztów mundurków i obuwia dla dzieci chodzących do szkoły. Program na 2018 r. jest już otwarty. Termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r.

Departament ds. Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej płaci BSCFA automatycznie wielu rodzinom. Oznacza to, że nie muszą co roku składać wniosku o dodatek.

Możesz kwalifikować się do otrzymania zasiłku BSCFA jeśli:
• Otrzymujesz zasiłek z opieki społecznej ( w tym Working Family Payment and Back to Work Family Dividend)
• Bierzesz udział w zatwierdzonym programie zatrudnienia (Back to Work Scheme)
• Bierzesz udział w uznanym kursie edukacyjnym lub szkoleniowym
• Jesteś zaangażowany w Area Partnership Scheme
• Bierzesz udział w szkoleniu FET (wcześniej Fás) lub Fáilte Ireland (Back to Work Scheme)

Aby otrzymać dofinansowanie Twoje dziecko musi być w wieku od 4 do 17 lat do 30 września 2018 r. Dzieci w wieku 18-22 lat muszą powrócić do pełnoetatowej edukacji jesienią 2018 r.

Nie możesz ubiegać się o BSCFA za dziecko, które nie mieszka na stałe w Irlandii. Dzieci przysposobione nie kwalifikują się do BSCFA, ponieważ rodzice otrzymują wsparcie finansowe z Tusli - Agencji ds. Dzieci i Rodziny (zasiłek na opiekę zastępczą), który obejmuje pomoc w zakresie pokrycia kosztów odzieży i obuwia dla dziecka.

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o zasiłek z opieki społecznej lub złożyłeś odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu ci zasiłku socjalnego i oczekujesz na decyzję w sprawie twojego wniosku, powinieneś złożyć wniosek o BSCFA do 30 września 2018 roku.

Kryterium dochodowe
Aby zakwalifikować się do zasiłku, całkowity dochód gospodarstwa domowego musi być niższy niż kwoty określone w poniższej tabeli. Wszystkie dzieci na utrzymaniu są brane pod uwagę w odniesieniu do limitów dochodu (w tym dzieci, które nie kwalifikują się do BSCFA, ponieważ są w wieku poniżej 4 lat).

Całkowity dochód gospodarstwa domowego obejmuje główne świadczenia socjalne lub świadczenia dla pracowników służby zdrowia oraz wszelkie inne dochody, jakie możesz mieć, w tym wynagrodzenie (przed opodatkowaniem, ale z wyłączeniem składek na PRSI i standardową dietę podróżną w wysokości do 20 euro tygodniowo).

Dochód, który otrzymujesz z zasiłku na dziecko, dodatku do czynszu lub innego dodatku do dochodów, świadczeń opiekuna prawnego, zasiłku dla niewidomych, zasiłku rehabilitacyjnego, zatrudnienia rehabilitacyjnego (do 120 euro tygodniowo) i zasiłku na opiekę domową nie są wliczane.

Stawki
Zasiłek wypłacany na każde uprawnione dziecko w wieku 4-11 lat wynosi €125 .

Zasiłek wypłacany każdemu uprawnionemu dziecku w wieku 12-22 lat wynosi €250. Dzieci w wieku od 18 do 22 lat muszą powrócić do pełnoetatowej edukacji na poziomie średnim w uznanej szkole lub college'u jesienią .

Jak się ubiegać
Departament ds. Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej płaci BSCFA automatycznie wielu rodzinom. Jeśli kwalifikujesz się automatycznie, powinieneś otrzymasz płatność do 13 lipca 2018 roku.

Jeśli nie otrzymałeś płatności automatycznej, musisz złożyć wniosek o zasiłek. Formularze wniosku są dostępne w ośrodkach Intreo , lokalnych oddziałach opieki społecznej oraz w ośrodkach Citizens Information. Można je również pobrać ze strony: www.welfare.ie/en/pdf/BSCFA1.pdf

Wypełnione formularze należy odesłać na adres:
Department of Employment Affairs and Social Protection
Social Welfare Services
Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
F91 T384

Jeśli którekolwiek z twoich dzieci ma ukończone 18 lat, musisz ubiegać się o przyznanie im zasiłku i potwierdzić, że będą kontynuować naukę na jesień 2018 r. (Nawet jeśli wydano automatyczne płatności na inne dzieci w rodzinie).

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty