reklama

Zasiłek na wyprawkę szkolną dla dzieci

Piątek, 17 Sierpień 2012

Czym jest zasiłek na wyprawkę szkolną dla dziecka?
Zasiłek przysługuje rodzicom posiadającym dzieci w przedziale wiekowym 4-22 .
Zasiłek na wyprawkę szkolną został wprowadzony jako pomoc dla rodzin w pokryciu wydatków na mundurki oraz obuwie szkolne dla uczniów uczęszczających do szkół w Irlandii.

Jakie warunki należy spełnić?
Aby uzyskać uprawnienia do pobierania zasiłku na wyprawkę szkolną dla dzieci, rodzic lub opiekun powinien spełniać jeden z następujących warunków:
• otrzymywać świadczenia opieki społecznej (łącznie z dodatkiem dla rodzin o niskich dochodach) lub świadczenia z HSE
• brać udział w zatwierdzonym programie zatrudnienia
• brać udział w honorowanym kursie edukacyjnym lub szkoleniowym
• być zaangażowanym w program partnerstwa lokalnego (Area Partnership Scheme)
• uczęszczać na zajęcia w ramach programu szkoleniowego organizowanego przez FÁS (urząd pracy), organizację rządową Fáilte Ireland lub LES.
Do 30 września - roku, w którym składany jest wniosek, dziecko / uczeń musi być w wieku od 4 do 22. Dziecko pomiędzy 18 a 22 rokiem życia musi kształcić się w trybie dziennym w uznanej szkole lub na uznanej uczelni.

Czy przyznanie zasiłku jest uzależnione od wysokości dochodów?
Tak, biuro pomocy społecznej HSE przy miejscowym urzędzie opieki zdrowotnej ocenia dochód wnioskodawcy i decyduje, czy jest on uprawniony do pobierania zasiłku. Całkowity dochód gospodarstwa domowego oznacza sumę kwoty głównego zasiłku z opieki społecznej lub świadczenia otrzymywanego z HSE oraz kwoty wszelkich innych uzyskiwanych dochodów, łącznie z wynagrodzeniem za pracę w wysokości przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) oraz uzasadnionych wydatków na podróż. Nie są brane pod uwagę wszelkie dochody otrzymywane w ramach dodatku mieszkaniowego lub na spłatę kredytu hipotecznego, dodatku dla rodzin o niskich dochodach, świadczeń z opieki społecznej dla osób ociemniałych, świadczeń na szkolenie rehabilitacyjne, zatrudnienia rehabilitacyjnego (do 120 euro tygodniowo), świadczeń na pomoc domową, opiekę w domu i dodatku z tytułu kosztów zmiany miejsca zamieszkania.

Stawki
Zasiłek dla dziecka w wieku 4-11 wynosi obecnie €150.
Zasiłek dla dziecka w wieku 12-22 wynosi obecnie €250.

W jaki sposób należy ubiegać się o powyższy zasiłek?
Wniosek należy złożyć u pracownika opieki społecznej w miejscowym urzędzie opieki zdrowotnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji można również zatelefonować pod numer infolinii HSE. Formularze zgłoszeniowe są dostępne we wszystkich lokalnych biurach pomocy społecznej, można je także pobrać ze strony: welfare.ie, lub złożyć prośbę o jego wysłanie, wysyłając sms o treści: FORM BTSCFA, wraz z adresem na numer: 51909.

Dodatkowe informacje
W 2012 roku Departament Spraw Socjalnych wypłaca BTSCFA automatycznie .Oznacza to, że nie musisz ubiegać się o dodatek, jeśli otrzymywałeś go w ubiegłym roku i Twoja sytuacja nie zmieniła się od tej pory. Powinieneś otrzymać list przed 20 czerwca 2012 informujący, kiedy i w jaki sposób dodatek będzie wypłacony. Jeśli nie otrzymałeś listu z  powiadomieniem a kwalifikujesz się do zasiłku, powinieneś złożyć wniosek ponownie.
Aplikacje należy nadsyłać do końca września.

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty