reklama

Dyżur konsularny w Limerick

Wtorek, 12 Marzec 2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29-30 marca 2019 r. (piątek/sobota) w Konsulacie Honorowym RP w Limerick, 66 O'Connell St., odbędzie się kolejny dyżur konsularny.

Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap).

W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

Aby zarejestrować się na spotkanie należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

Prosimy o wpisanie w temacie e-maila "Dyżur w Limerick", a w treści podanie następujących informacji:

  • Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  • Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  • Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w piątek 29.03.2019 lub w sobotę 30.03.2019
  • Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)

W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

UWAGA:
Jeśli dziecko urodzone w Irlandii będzie miało w dniu dyżuru powyżej 1 r.ż. i nie posiada nr PESEL oraz polskiego aktu urodzenia (nie dokonano transkrypcji) to wraz ze zgłoszeniem konieczne jest przedstawienie szczególnych powodów ubiegania się o paszport tymczasowy na podstawie irlandzkiego aktu urodzenia. Możliwe jest w takiej sytuacji polecenie dokonania transkrypcji i dopiero po uzyskaniu polskiego aktu urodzenia wnioskowanie o wydanie paszportu stałego (biometrycznego).

Więcej informacji na stronie Ambasady TUTAJ

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty