reklama

Emerytura w Irlandii

Poniedziałek, 17 Wrzesień 2012

Kto może otrzymać emeryturę?

Irlandzka emerytura zasadniczo przysługuje osobom, które ukończyły 65. rok życia, spełniają określone warunki składek na ubezpieczenie społeczne oraz odeszły na emeryturę z pracy etatowej. Przebywając na emeryturze w Irlandii, nie musisz jednak rezygnować z pracy w ogóle. Możesz być zatrudniony na pół etatu i zarabiać mniej niż 38 euro tygodniowo, opłacając stosowne składki, lub pracować w systemie samozatrudnienia i zarabiać mniej niż
3 .174 euro rocznie.

Warunki składek na ubezpieczenie społeczne

Abyś mógł ubiegać się o przyznanie standardowej stawki emerytury, musisz:

- rozpocząć opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przed ukończeniem 55 lat, mieć opłaconych: 260 składek w pełnej wysokości do czasu ukończenia 65 lat, do 5 kwietnia 2012, lub 520 składek w pełnej wysokości do czasu ukończenia 65 lat, po 6 kwietnia 2012 r.

- do końca roku podatkowego przed ukończeniem 65 lat mieć roczną średnią opłaconych składek na poziomie przynajmniej:

- 24 składek w pełnej wysokości od czasu rozpoczęcia opłacania ubezpieczenia społecznego (aby otrzymać minimalną stawkę emerytury) lub 48 składek opłaconych w pełnej wysokości (aby otrzymać maksymalną stawkę emerytury).

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia zależy od wskaźnika obliczanego indywidualnie dla każdego ubiegającego się, plus dodatki za każdego dorosłego i dzieci, na które przysługuje świadczenie. Wraz z emeryturą możesz otrzymywać m.in. dodatek z tytułu osiągniętego wieku, samotnego zamieszkiwania czy zamieszkiwania na jednej z wysp przybrzeżnych Irlandii.

Świadczenia dodatkowe

Otrzymując emeryturę, możesz również ubiegać się o zapomogę w ramach programu dodatkowych świadczeń społecznych, kartę świadczeń zdrowotnych z regionalnego biura Health Service Executive (państwowej służby zdrowia), pakiet świadczeń na opłacenie rachunków domowych, jak również dodatki opałowe czy bezpłatne przejazdy.

Kiedy i w jaki sposób składać wniosek o przyznanie emerytury?

Wniosek powinieneś złożyć na 3 miesiące przed ukończeniem 65. roku życia lub od daty odejścia na emeryturę, jeśli odchodzisz na emeryturę w wieku pomiędzy 65. a 66. latrokiem życia. Jednak pracując w kraju, z którym Irlandia podpisała dwustronną umowę o ubezpieczeniach społecznych (np. w Polsce), powinieneś złożyć wniosek na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia, aby wniosek mógł być rozpatrzony na czas. Formularz wniosku możesz uzyskać w dowolnym urzędzie pocztowym, lokalnym Social Welfare Office (Biurze Świadczeń Społecznych) lub pod adresem:

Pension Services Office

Department of Social and Family Affairs

College Road Sligo

tel. 00 353 71 698 00 lub 00 353 17 040 00

www.welfare.ie

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty