reklama

Working Family Payment (WFP)

Czwartek, 4 Lipiec 2019

Working Family Payment (WFP) - wcześniej znany jako Family Income Supplement (FIS)- to tygodniowa płatność wolna od podatku dostępna dla rodzin pracujących, które mają dzieci. Daje dodatkowe wsparcie finansowe dla osób o niskich zarobkach. Aby zakwalifikować się do WFP, musisz pracować na etacie i nie możesz być samozatrudniony/a.
Ponadto musisz mieć co najmniej jedno dziecko, które mieszka z Tobą lub jest przez Ciebie wspierane finansowo. Twoje dziecko musi mieć mniej niż 18 lat lub - jeżeli jest w wieku między 18. a 22. rokiem życia - uczyć się dziennie.
WFP nie jest opodatkowany. Jeśli go otrzymujesz, możesz być także uprawniony/a do dodatku na odzież i obuwie do szkoły. Twój dochód z WFP nie jest brany pod uwagę przy aplikowaniu o kartę medyczną.
Zasady
WFP to tygodniowa płatność wolna od podatkudla osób zatrudnionych na etacie, które:
• pracują 38 lub więcej godzin na 2 tygodnie
(dopuszczalna jest dowolna kombinacja godzin, która osiąga 38 godzin w ciągu 2 tygodni); można połączyć tygodniowe godziny ze współmałżonkiem, partnerem cywilnym, godzinami konkubenta, aby spełnić ten warunek;
• mają jedno lub więcej dzieci, z którymi mieszkają;
•są zatrudnione w Irlandii oraz płacą miejscowy podatek PRSI.
Zgodnie z przepisami UE można ubiegać się o WFP, jeśli dzieci osoby wnioskującej mieszkają za granicą i są od niej zależne. Zasadniczo płatność jest kontynuowana przez rok (52 tygodnie) i nie ma na nią wpływu np. wzrost lub spadek zarobków. Jednak w dwóch przypadkach stawka WFP może zostać zmieniona w ciągu roku:
jeśli zaczniesz opiekować się dodatkowym dzieckiem, możesz zwiększyć stawkę WFP; jeśli otrzymywałeś/aś zasiłek dla rodzin z jednym rodzicem (OFP), a płatność została wstrzymana, ponieważ Twoje najmłodsze dziecko osiągnęło odpowiedni limit wieku OFP, Twoja stawka WFP może zostać zmieniona.
Nie możesz uzyskać WFP, jeśli korzystasz z jednego z następujących programów lub świadczeń socjalnych: Community Employ-ment Scheme, Gateway, Rural Social Scheme lub Tús Scheme oraz jeżeli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych.
Zasiłek chorobowy lub zasiłek z tytułu wypadku przy pracy można uzyskać w trakcie otrzymywania WFP (przez 6 kolejnych tygodni).
Jeśli nie masz pracy dłużej niż 6 kolejnych tygodni, płatność WFP zostaje zawieszona do czasu ponownego podjęcia zatrudnienia.
Zgodnie z ustawą o ochronie macierzyństwa z 1994 r. kobieta na urlopie macierzyńskim lub adopcyjnym ma prawo być traktowana tak, jakby pracowała. Oznacza to, że może ubiegać się o WFP (pod warunkiem, że spełnia warunki zasiłku rodzinnego i ma rodzinę - kobieta w ciąży, która nie ma innych dzieci
nie kwalifikuje się do WFP aż do narodzin dziecka).
Twój dochód musi być niższy niż limit dochodu dla Twojej rodziny i jest zwykle obliczany na podstawie dotychczasowych zarobków brutto lub Twojego P60. RoszczenieWFP zostanie wypłacone przez 52 tygodnie od daty złożenia wniosku. Nie możesz dalej ubiegać się o WFP, jeśli skorzystasz z dodatkowego
bezpłatnego urlopu macierzyńskiego lub adopcyjnego, stracisz zatrudnienie po powrocie do pracy lub ją porzucisz.
Obliczanie dochodów dla WFP
Ponieważ WFP jest wypłacane w ciągu 52 tygodni, DEASP obliczy średnie zarobki w podobnym okresie. Zazwyczaj będą to dane z ostatniego P60 lub zarobków brutto do daty złożenia wniosku. Jeśli jesteś osobą nowo zatrudnioną, średni tygodniowy dochód jest obliczany od momentu rozpoczęcia pracy u tego
pracodawcy.Twój P60 jest również używany do obliczania średniego tygodniowego dochodu po odnowieniu roszczenia. Jeśli współmałżonek, partner lub konkubent jest osobą prowadzącą działalność na własny rachunek, jego dochód w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku jest wykorzystywany do obliczenia
średniego tygodniowego dochodu.
Aby się ponownie zakwalifikować, średni tygodniowy dochód rodziny musi być poniżej pewnej kwoty. Limity dochodów WFP od 25 marca 2019 r
Jak złożyć wniosek
Aby złożyć wniosek, wypełnij formularz o płatność dla rodzin pracujących. Możesz go pobrać online lub otrzymać kopię tego formularza w centrum Intreo lub w oddziale opieki społecznej.
Aby upewnić się, że Twoja aplikacja do WFP jest przetwarzana tak szybko, jak to możliwe, warto dołączyć do wniosku najnowszy formularz P60 i najnowszy odcinek wypłaty.
Wypełniony formularz należy przesłać do:
Working Family Payment (WFP)
Section Department of Employment Affairs and Social Protection
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ireland
Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty