reklama

Mieszkamy, Pracujemy, Głosujemy

Środa, 17 Kwiecień 2019

24 maja 2019 roku odbędą się irlandzkie wybory do samorządów lokalnych oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy mieszkający w Irlandii mają prawo do głosowana w obu przedsięwzięciach niezależnie czy posiadają irlandzkie obywatelstwo, czy polskie.

Każdy Polak i Polka na Zielonej Wyspie ma możliwość wybrania radnych do lokalnych urzędów miast. W ten sposób mając wpływ na sprawy lokalne, takie jak polityka mieszkaniowa, lokalne podatki, infrastruktura, lokalne szkoły, transport, aktywności i wydarzenia społeczne, place zabaw. Jak informuje Agnieszka Wieczorkowska z Forum Polonia, aby głosować w irlandzkich wyborach lokalnych, trzeba zarejestrować się w spisie wyborców na 15 dni przed terminiem wyborów, tj. do 7 maja br. Rejestracja w spisie wyborców polega na wypełnieniu formularza RFA2 ze strony www.checktheregister.ie, udania się do najbliższego posterunku Gardy wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości oraz uzyskania pieczęci na formularzu, który należy wysłać do swojego urzędu miasta.

Polacy - jako największa mniejszość narodowa w Irlandii, stanowi potencjalnie bardzo dużą grupę wyborców, o której głosy mogą ubiegać się kandydaci do rad miast - mówi Viola Di Bucchianico z Forum Polonia. Aby zachęcić Polaków do rejestracji w spisie wyborców oraz do aktywnego uczestnictwa w majowych wyborach, Forum Polonia Irlandia prowadzi kampanię informacyjną w myśl hasła >> Pracujemy, mieszkamy, głosujemy <<, której głównym celem jest mobilizacja środowisk polonijnych do udziału w wyborach lokalnych, edukacja społeczności polskiej z zakresu irlandzkiej sceny politycznej oraz promowanie i wspieranie polskich kandydatów startujących w wyborach.

Prace nad kampanią trwają już od zeszłego roku. W listopadzie 2018 roku przygotowaliśmy ulotkę informacyjną dotyczącą rejestracji przedwyborczej oraz wyborów lokalnych, a także uruchomiliśmy specjalną stronę internetową poświęconą tym zagadnieniom - www.wybory.forumpolonia.org. Cały czas trwa intensywna kampania w mediach społecznościowych. Regularnie publikowane są materiały informujące o zasadach rejestracji przedwyborczej oraz głosowania w systemie pojedynczego głosu przechodniego jaki obowiązuje w Irlandii. Ponadto, Forum Polonia zachęca Polaków do kandydowania oraz do kontaktów z lokalnymi kandydatami na radnych a zwłaszcza do dyskusji z nimi na tematy integracji i lokalnych potrzeb - dodaje Viola Di Bucchianico.

Zachęcamy do kandydowania w wyborach lokalnych - do czego każdy z nas ma prawo oraz do wspierania lokalnych kandydatów poprzez wysyłanie im zapytań, udział w canvasingu, czyli wizyt w domach wyborców oraz udziału w lokalnych debatach. W ten sposób Polacy mogą lepiej poznać irlandzkich polityków w swoim mieście oraz dadzą się poznać kandydatom, którzy mogą pragnąć podobnych zmian w lokalnej społeczności, co my - mówi Agnieszka Wieczorkowska, która kandydowała do rady miasta Dublina w 2014 roku.

Aktywność obywatelska i włączenie się w życie swojej społeczności lokalnej to obowiązek i przywilej tych, którzy uczynili z Irlandii swój dom. Jest to też milowy krok na drodze budowania silnej i zjednoczonej irlandzkiej Polonii. Forum Polonia Irlandia, koordynująca kampanię, jest organizacją apolityczną i nie popiera, ani nie wspiera żadnych opcji politycznych czy poszczególnych kandydatów startujących w majowych wyborach. Jako organizacja polonijna opiera się na zaangażowaniu swoich członków, którzy działają w ramach wolontariatu na rzecz integracji polsko-irlandzkiej.

Zachęcamy do rejestracji w spisie wyborców, kandydowania i głosowania w irlandzkich wyborach lokalnych, które odbędą się 24 maja br.

Autor: Agnieszka Wieczorkowska
wybory.forumpolonia.org