reklama

2020- Ostatni rok na odzyskanie podatku za współmłżonka przebywającego na stałe w Polsce

Środa, 3 Luty 2021

Ze względu na abolicję podatkową rok 2020 jest ostatnim rokiem, w którym można w Irlandii aplikować o zwrot podatku ze wzgledu na rozliczenie dochodów przy zastosowaniu europejskiej agregacji podatkowej, wpólnie z małżonkiem który mieszka i pracuje lub pobiera rentę w Polsce osiągając dochody.
Biorąc pod uwagę, iż w Irlandii mamy prawo rozliczyć do 4 lat podatkowych wstecz daje nam to możliwość odzyskania imponującą część nadpłaconego podatku za wszystkie 4 lata równą nawet kilku tysięcom euro.


Od 1 stycznia 2021 roku osoby pracujące poza Polską muszą odprowadzić podatek od dochodu osiągniętego za granicą
Do tej pory można było tego uniknąć dzięki tzw. uldze abolicyjnej (zwalniającej z obowiązku płacenia podatków w Polsce wszystkich, którzy przez kilka miesięcy w roku osiągali dochód za granicą, a potem wracali do kraju).
Taka opcja została jednak zlikwidowana, przez co podatki będziemy odprowadzać podwójnie – zarówno w kraju, w którym zarabiamy, jak i w polskiej skarbówce. Obowiązek rozliczenia tych dochodów spoczywa na osobach, które w roku podatkowym posiadały polską rezydencję podatkową.

Mamy tutaj dwa kryteria, z których spełnienie przynajmniej jednego skutkuje polską rezydencją podatkową, a więc koniecznością rozliczenia się w Polsce z dochodów irlandzkich (art. 3 ustawy o PIT). Pierwsze kryterium to liczba dni - 183 dni w roku podatkowym. Niekoniecznie muszą być spędzone w Polsce łącznie - liczy się suma tych dni w całym (polskim) roku podatkowym. Drugie kryterium, to posiadanie w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych, na który składa się centrum interesów osobistych (rodzina, przyjaciele, pasja, życie kulturalne, itp.) oraz centrum interesów gospodarczych (zatrudnienie, firma, działalność gospodarcza). Spełnienie choćby jednego z tych kryteriów powoduje, że jesteśmy rezydentami polskimi. Oczywiście nie oznacza to, że automatycznie przestajemy być rezydentami irlandzkimi tak samo, jak nabycie rezydencji irlandzkiej nie powoduje, że przestajemy nagle być rezydentami polskimi. Możemy mieć bowiem podwójną rezydencję podatkową, jednak opodatkowani od wszystkich swoich dochodów możemy być tylko w jednym kraju. W przypadku podwójnej rezydencji jeżeli osoba ma dwa miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym kraju, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania, a jeżeli nie można ustalić, gdzie posiada ona stałe miejsce zamieszkania, to pod uwagę bierze się to państwo, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Czyli dochody opodatkowane są w całości w tym państwie, w którym podatnik posiada ośrodek interesów życiowych. Nawet, jeżeli za granicą przebywa więcej niż 183 dni w roku, to jeśli jego rodzina (centrum osobiste) stale zamieszkuje w kraju, to wciąż ma on obowiązek rozliczenia się w Polsce od całości swoich dochodów, jako że wciąż posiada tutaj swoje stałe miejsce zamieszkania, a więc jest polskim rezydentem podatkowym. A zatem osoba uzyskująca dochody w Irlandii, jeżeli jest polskim rezydentem podatkowym, albo podwójnym rezydentem, ale zobowiązanym do rozliczenia w Polsce na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinna złożyć deklarację PIT-36 (oraz ewentualnie załącznik PIT-ZG) w Polsce i rozliczyć na niej dochody uzyskane w Irlandii. Przeciwnie zatem, jeżeli osoba nie posiada w Polsce swego ośrodka interesów osobistych, jak również ośrodka interesów gospodarczych, a także nie przebywa w kraju więcej niż 183 dni w roku podatkowym, to wówczas nie jest uznawana za polskiego rezydenta podatkowego i na terytorium polski nie ciąży na niej ŻADEN obowiązek podatkowy z tytułu dochodów uzyskanych w Irlandii.


Informacje dla MIR przygotowała Jadwiga Talik, D&M Accountancy Services, Dublin

Zgłoś się do biura D&M Services a przeprowadzimy pełny czteroletni przegląd Twoich podatków i zapewnimy, że otrzymasz każda ulgę, do której masz prawo. Należy dostarczyć nam akt ślubu i zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach małżonka lub ich braku. Jeśli są w języku Polskim nie ma problemu-przetłumaczymy je za Ciebie! Samo sprawdzenie czy ulga się należy jest całkowicie bezpłatne!