reklama

Rząd irlandzki wprowadza odpowiednik polskiej „pomostówki”

Poniedziałek, 22 Marzec 2021

W końcu dostrzeżono problemy, z jakimi borykają się osoby zmuszone do przejścia na emeryturę w wieku 65 lat i niemające dostępu do emerytury przez kolejny rok. Wprowadzono więc NOWY zasiłek socjalny dla tych 65-latków, którzy nie są już zatrudnieni, czyli znajdują się w zawieszeniu między zakończeniem pracy w wieku 65 lat a osiągnięciem wieku emerytalnego 66 lat. Świadczenie jest o 45,30 euro mniejsze tygodniowo (ponad 2000 euro rocznie) niż emerytura.

Ta nowa płatność będzie dostępna tylko dla osób, które przejdą na emeryturę w wieku 65 lat. Stawka płatności wynosi 203 euro tygodniowo (ta sama stawka, co zasiłek dla osób poszukujących pracy) z dodatkiem dla osób pozostających na utrzymaniu, jeśli się kwalifikują. Uprawnienie do świadczenia zależy od składek na PRSI danej osoby. Odbiorcy są zwolnieni z udziału w aktywacji, ale mogą uczestniczyć w kursie edukacyjnym, zachowując pełne uprawnienia do płatności.

Wnioski można składać dopiero po ukończeniu 65 lat. Wypłata ta będzie kontynuowana do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, pod warunkiem że nadal będzie spełniać warunki uprawniające.

Kwalifikowalność

Aby kwalifikować się do tej płatności, osoba musi całkowicie zaprzestać pracy lub samozatrudnienia i mieszkać w Irlandii. Osoba, która w trakcie otrzymywania wypłaty podejmuje pracę dorywczą lub w niepełnym wymiarze godzin, powinna powiadomić dział i zaprzestać pobierania świadczenia.

W trakcie pobierania zasiłku dla 65-latków osoba nadal ma zaliczone składki w ramach swojego ubezpieczenia społecznego, jeśli przysługiwała jej na początku roszczenia.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (lub osoba, która wcześniej prowadziła działalność na własny rachunek) może mieć również prawo do zasiłków dla bezrobotnych. Oznacza to, że osoba otrzymująca to świadczenie nie będzie miała przerwy w składkach na ubezpieczenie społeczne, a otrzymane kredyty są zaliczane na inne cele socjalne, takie jak składkowa emerytura państwowa.

Oprócz metody składania wniosków online, osoby fizyczne mogą wysyłać e-maile na adres: forms@welfare.ie, aby poprosić o podanie w formie papierowej, które zostanie do nich wysłane – jednak zajmie to więcej czasu niż złożenie wniosku online.