reklama

Plan naprawy gospodarczej

Sobota, 24 Lipiec 2021

Rząd ogłosił w czerwcu nowy plan naprawy gospodarczej (z dofinansowaniem o wartości 4 mld euro), który ma napędzać gospodarkę i pomóc w odbudowie małych i dużych firm po pandemii.

W latach 2020 i 2021 przeznaczono łącznie 38 mld euro, aby pomóc wszystkim przetrwać pandemię. Jest to bezprecedensowy poziom wydatków rządowych, ale uznano, że jest to najlepsze rozwiązanie na szybkie ożywienie gospodarcze, powrót do pełnego zatrudnienia, uniknięcie podwyżek podatków lub cięć wydatków.

W związku z wycofywaniem się ograniczeń w bieżącym wsparciu finansowym nastąpi szereg zmian:

         COVID-19 Restrictions Support Scheme (CRSS) pozostanie w mocy dla firm, które muszą pozostać zamknięte. W przypadku firm otwieranych ponownie w czerwcu i lipcu właściciele firm otrzymają podwójną płatność przez pierwsze trzy tygodnie po ponownym otwarciu do maksymalnej kwoty 30 tys. euro. Pomoże to firmom w przepływie środków pieniężnych, uzupełnieniu zapasów i ponownym zatrudnieniu pracowników.

         Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS) zostanie przedłużony do końca 2021 r. Wprowadzane będą pewne korekty w sposobie jego obliczania – teraz będzie on opierał się na zarobkach firmy przez pełny 12-miesięczny okres w stosunku do 2019 r. zamiast do 6 miesięcy, aby zapewnić firmom i pracownikom wsparcie na wczesnym etapie ożywienia.

         Zwolnienie z opłat rates będzie kontynuowane w obecnej formie w trzecim kwartale tego roku dla osób, które z programu korzystają.

         Stawka VAT 9% zamiast 13,5% zostanie przedłużona do 1 września 2022 r.

         Tax Warehousing zostanie przedłużony do końca roku i będzie nieoprocentowany w 2022 r.

         The Pandemic Unemployment Payment zostanie zamknięty dla nowych wniosków od 1 lipca tego roku i będzie stopniowo wycofywany od 7 września, tak aby na początku 2022 r. był z powrotem na poziomie zasiłku dla osób poszukujących pracy. Więcej informacji na temat każdej z tych zmian można znaleźć na stronie internetowej gov.ie.

         Rząd przeznaczy 950 mln euro z unijnych dotacji na sfinansowanie dodatkowych inwestycji w wyższe i dalsze kształcenie, przekwalifikowanie, badania, transformację cyfrową i działania na rzecz klimatu, takie jak modernizacja domów i kolej podmiejska. Powstanie specjalny fundusz w wysokości 85 mln euro na pomoc przedsiębiorstwom w dekarbonizacji i 55 mln euro na przejście na cyfryzację. Więcej na ten temat dowiemy się w nadchodzących miesiącach.

         Ponadto we wrześniu 2021 r. zostanie wprowadzony nowy, uproszczony system wsparcia biznesu, System Wsparcia Wznowienia Biznesu (BRSS – Business Resumption Support Scheme) dla firm mających znacznie obniżone obroty w wyniku ograniczeń wprowadzonych przez rząd. Dofinansowanie będzie zarządzane przez Revenue w podobny sposób jak CRSS. Firmy, które wcześniej korzystały z innych programów, takich jak na przykład Small Business Assistance Scheme for COVID (SBASC) i Tourism Business Continuity Scheme, a także CRSS, będą mogły się ubiegać o to wsparcie, pod warunkiem że spełniają kryteria kwalifikacyjne. Szczegóły dotyczące tego programu zostaną ogłoszone bliżej terminu jego uruchomienia, ale rząd będzie nadal pomagał tym firmom, które są szczególnie zagrożone, nawet jeśli dofinansowania będą wymagać do końca 2021 r.

         Zawieszenie wykonania sekcji 12A Ustawy o odprawach z 1967 r. (Section 12A of the Redundancy Payments Act 1967) zostało przedłużone po raz ostatni do 30 września, kiedy to pracownicy mogą wnieść roszczenie o odprawę, jeśli nie zostaną przyjęci z powrotem. Firmy, które rzeczywiście nie są w stanie zapłacić, będą mogły otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Social Insurance Fund.

Przepisy umożliwiające firmom prowadzenie wirtualnych WZA i zgromadzeń wierzycieli zostały przedłużone do 31 grudnia 2021 r. Przedłużenie okresu egzaminowania do 150 dni będzie obowiązywać również do tego dnia, podobnie jak próg 50 tys. euro, po którym uważa się, że spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów. Rząd ma nadzieję, że kontynuacja tych ważnych środków zapewni dodatkową przestrzeń do wytchnienia dla tych firm, które mają problemy.

 


Opracowanie: Magdalena Dyksy

D&M Accountancy Services LTD, Unit 26, Park West Enterprise Centre, Nangor Road, Dublin 12, D12 N2X6, www.dmksiegowosc.eu.

 

Najnowszy numer
Kwiecień 2024 (171)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty