reklama

Irlandia podniesie CIT dla dużych firm

Wtorek, 12 Październik 2021

Irlandia poprze globalne porozumienie ustanawiające minimalną stawkę podatku od przedsiębiorstw na poziomie 15 proc., ale będzie to miało zastosowanie tylko dla firm z rocznym obrotem powyżej 750 mln euro - zapowiedział minister finansów Pascal Donohoe. Mniejsze przedsiębiorstwa nadal będą podlegały stawce 12,5 proc.

Dzięki niskiej stawce podatkowej Irlandia od lat przyciągała wielkie międzynarodowe korporacje i sprzeciwiała się naciskom, m.in. ze strony niektórych państw Unii Europejskiej, na jej podniesienie. Gdy w lipcu tego roku OECD przedstawiła wstępne propozycje globalnego porozumienia ustanawiającego minimalną stawkę CIT na poziomie "co najmniej 15 proc.", irlandzki rząd nie podpisał się pod nimi, argumentując, że spowodowałoby to niepewność, ponieważ mogłoby to oznaczać dalszy wzrost stawki w przyszłości.
Propozycje OECD zmieniają również miejsce pobierania podatków, kładąc większy nacisk na opodatkowanie zysków tam, gdzie dokonywana jest sprzedaż, a nie gdzie siedzibę ma firma. Oznaczałoby to, że więcej podatków byłoby pobieranych na dużych rynkach konsumenckich, takich jak Francja i Niemcy, a mniej na mniejszych, takich jak Irlandia. Irlandzkie ministerstwo finansów oszacowało, że zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o ok. 2 mld euro rocznie.
Donohoe wyjaśnił, że poparcie umowy było "poważną i złożoną decyzją", ale wskazał, że tekst porozumienia OECD mówi obecnie tylko o stawce 15 proc., a nie co najmniej 15 proc. Wyraził przekonanie, że Irlandia pozostanie atrakcyjną i konkurencyjną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych.
Stawkę 15 proc. będzie płaciło ok. 1500 międzynarodowych korporacji, które w Irlandii mają zarejestrowane swoje filie, zatrudniające w nich łącznie ok. 400 tys. osób. Będzie się ona odnosiła także do 56 irlandzkich firm, w których pracuje ok. 100 tys. osób. Zdecydowana większość irlandzkich firm - ok. 160 tys. - które zatrudniają łącznie 1,8 mln pracowników pozostanie przy dotychczasowej stawce 12,5 proc., bo ich obroty nie przekraczają 750 mln euro rocznie.