reklama

Co się zmieni w podatkach od nowego roku 2022

Sobota, 6 Listopad 2021

Stawki podatku i ulgi podatkowe

Stawki podatku dochodowego pozostaną bez zmian na poziomie 20% i 40%, ale nastąpi wzrost ulg podatkowych i zmiany progów podatku dochodowego.

Standardowe progi podatku dochodowego SCROP, czyli kwota, którą możesz zarobić zanim zaczniesz płacić wyższą, 40% stawkę podatku, zostaną zwiększone o 1500 euro.

SRCOP mający zastosowanie w ramach Emergency Basis wzrośnie z:

679 euro do 708 euro tygodniowo,
1358 euro do 1416 euro za 2 tygodnie,
2942 euro do 3067 euro miesięcznie.
Następujące ulgi podatkowe wzrosną o 50 euro:

Osobista Ulga Podatkowa z 1650 euro do 1700 euro.
Ulga podatkowa dla pracowników z 1650 euro do 1700 euro.
Ulga na podatek od dochodów dla samozatrudnionych z 1650 euro do 1700 euro.
Ulga podatkowa dla wdowca lub pozostałego przy życiu partnera (bez dziecka na utrzymaniu) z 1650 euro do 1700 euro.
Ulga podatkowa dla małżeństwa lub partnera cywilnego zostanie zwiększona o 100 euro – z 3300 euro do 3400 euro.

Ulga podatkowa dla pracujących zdalnie będzie w wysokości 30% potwierdzonych wydatków na energię elektryczną, ogrzewanie i usługi internetowe za dni spędzone na pracy w domu.

Universal Social Charge (USC)

Pułap przedziału 2% USC wzrośnie o 608 euro (do 21 295 euro), tak aby wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin za pensję minimalną pozostało poza wyższymi stawkami USC.

Dochód bez PAYE przekraczający 100 tys. euro będzie nadal podlegał 3% dopłacie USC.

PRSI pracodawcy

Tygodniowy próg dochodowy dla wyższej stawki PRSI pracodawcy wzrośnie z 398 euro do 410 euro od 1 stycznia 2022 r.

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2022 r. krajowa płaca minimalna wzrośnie o 0,30 euro, tj. do 10,50 euro za godzinę.

Opieka społeczna

Maksymalna stawka wszystkich tygodniowych świadczeń z opieki społecznej wzrośnie o 5 euro.

Tygodniowa stawka na kwalifikujące się dziecko wzrośnie o:

2 euro – z 38 euro do 40 euro dla dzieci poniżej 12. roku życia,
3 euro – z 45 euro do 48 euro dla dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Świąteczny bonus

Na początku grudnia 2021 r. premia świąteczna w wysokości 100% zostanie wypłacona osobom otrzymującym długoterminowe świadczenia z opieki społecznej (minimalna płatność to 20 euro).

Dodatek paliwowy

Dodatek paliwowy wzrośnie o 5 euro – z 28 euro do 33 euro tygodniowo od 13 października 2022 r.

Próg dochodowy dla dodatku opałowego wzrośnie o 20 euro – ze 100 euro do 120 euro od stycznia 2022 r.

Od września 2022 r. osoby, które otrzymywały Jobseekers Allowance lub Supplementary Welfare Allowance przez 12 miesięcy będą kwalifikować się do dodatku Fuel Allowance.

Wprowadzona zostanie podwyżka dla osób mieszkających samotnie o 3 euro – z 19 euro do 22 euro od stycznia 2022r.

Próg płatności dla Working Family Payment wzrośnie o 10 euro od czerwca 2022 r.

Od lipca 2022r. urlop i zasiłek rodzicielski zostanie przedłużony o 2 tygodnie – z 5 tygodni do 7 tygodni dla rodziców dzieci urodzonych lub adoptowanych od listopada 2019 r.

Dodatek Back to School Clothing and Footwear Allowance (BTSCFA):

dla dziecka w wieku 4–11 lat wzrośnie o 10 euro – ze 150 euro do 160 euro,
dla dzieci w wieku 12 lat i starszych również wzrośnie o 10 euro – z 275 euro do 285 euro.
Tygodniowy limit dochodu dla gospodarstw domowych z jednym rodzicem zostanie zwiększony do takiego samego poziomu, jak w przypadku gospodarstw domowych z dwojgiem rodziców. Zmiany wejdą w życie od czerwca 2022 r.

Renty inwalidzkie i chorobowe

Od czerwca 2022 r.:

Minimalny okres opłaconych składek PRSI wymagany do zakwalifikowania się do Treatment Benefit zmniejszy się z 5 lat (260 tygodni) do 9 miesięcy (39 tygodni) dla osób w wieku od 25 do 28 lat.
Dotacja w wysokości 50% (do 500 euro) na pokrycie kosztów peruk, włosów lub systemów wymiany włosów z powodu choroby zostanie wprowadzona w ramach programu świadczeń leczniczych.
Próg dochodu w przypadku dodatku opiekuńczego wzrośnie z 332,50 euro do 350 euro dla osoby samotnej i z 665 euro do 750 euro dla pary.
Limit zarobków dla renty inwalidzkiej wzrośnie o 25 euro – z 350 euro do 375 euro.
Od stycznia 2022 r.:

Okres, w którym można wypłacać zasiłek opiekuńczy i zasiłek na opiekę domową na dzieci przebywające w szpitalu zostanie przedłużony z 3 miesięcy do 6 miesięcy.
Od pierwszego miesiąca przyszłego roku emerytura państwowa wyniesie 253,30 euro tygodniowo.
Zasiłek dla osób poszukujących pracy wyniesie 208 euro.
Nowi rodzice na urlopie rodzicielskim otrzymają 250 euro tygodniowo.

Zdrowie

Próg płatności za leki zostanie obniżony do 100 euro ze 114 euro miesięcznie.

Wprowadzony zostanie zwiększony dostęp do leczenia stomatologicznego dla posiadaczy kart medycznych.

Wprowadzona zostanie bezpłatna opieka lekarza rodzinnego dla dzieci w wieku 6 i 7 lat.

Od sierpnia 2022 r. będzie obowiązywać bezpłatna antykoncepcja dla kobiet w wieku 17–25 lat.

Płatne zwolnienie chorobowe (Sick Leave)

Płatne zwolnienie chorobowe będzie obowiązywało do 3 dni chorobowych w 2022 r. Planuje się jego wydłużenie do 5 dni w 2023 r., 7 dni w 2024 r. i 10 dni w 2025 r.

Stawka wynagrodzenia za ustawowe zwolnienie chorobowe w wysokości 70% normalnego wynagrodzenia będzie płatna przez pracodawców (maksymalnie 110 euro dziennie).

Prawo pracowników do wniesienia skargi do WRC, w przypadku gdy nie są oni objęci zakładowym programem zasiłku chorobowego.

Aby mieć prawo do płatnego zwolnienia chorobowego w ramach nowego systemu, musisz przepracować dla swojego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Musisz również uzyskać zaświadczenie lekarza rodzinnego o niezdolności do pracy. Zmiany te mają wejść w życie jeszcze przed końcem 2021 r.

EWSS (Employee Wage Subsidy Scheme)

EWSS zostanie wygaszany stopniowo do 30 kwietnia 2022 r. W październiku i listopadzie nie będzie zmian w EWSS.

Firmy korzystające z EWSS 31 grudnia 2021 r. będą nadal wspierane do 30 kwietnia 2022 r.

W grudniu, styczniu i lutym obowiązywać będzie dwustawkowa struktura 151,50 euro i 203 euro.

W marcu i kwietniu obowiązywać będzie zryczałtowana dotacja w wysokości 100 euro. Obniżona stawka PRSI pracodawców nie będzie już obowiązywać przez te 2 miesiące.

Program zostanie zamknięty dla nowych pracodawców od 1 stycznia 2022 r.

Wsparcie dla inwestycji w biznes

Branża gier

Wprowadzona zostanie nowa ulga podatkowa dla sektora gier cyfrowych, aby pomóc w finansowaniu i testowaniu gier (pod warunkiem uzyskania zgody na europejską pomoc państwa). Ulga będzie dostępna w wysokości 32% od kwalifikujących się wydatków do 25 mln euro.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Nowa stawka podatku od osób prawnych w wysokości 15% zostanie wprowadzona dla przedsiębiorstw o obrotach przekraczających 750 mln euro rocznie. Nie ulegnie zmianie stawka podatku od osób prawnych w wysokości 12,5% dla firm o obrotach poniżej 750 mln euro.

Podatek węglowy

Podatek węglowy wzrośnie o 7,50 euro za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla, z 33,50 euro do 41 euro. Obowiązuje to od północy dla paliw samochodowych i od 1 maja 2022 r. dla wszystkich innych paliw.

Ulga w wysokości 5000 euro na prywatny zakup kwalifikujących się pojazdów elektrycznych zostanie przedłużona do końca 2023 r.

Podatek rejestracyjny (VRT)

Od stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zrewidowane stawki VRT. Zmiany obejmują:

1% wzrostu dla pojazdów między pasmami 9–12,
2% wzrostu dla pojazdów pomiędzy pasmami 13–15,
4% wzrostu dla pojazdów pomiędzy pasmami 16–20.
VAT

Obniżona stawka VAT w wysokości 9% dla branży hotelarskiej będzie obowiązywać do końca sierpnia 2022 r.

Podatek od wyrobów tytoniowych

Podatek od wyrobów tytoniowych wzrośnie od 13 października. Paczka 20 papierosów wzrośnie o 0,50 euro, z proporcjonalnym wzrostem w przypadku innych wyrobów tytoniowych.

Ulga dla firm rozpoczynających działalność

Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie sekcji 486C dla niektórych firm rozpoczynających działalność zostanie przedłużona do końca 2026 r., z 5-letnim okresem kwalifikacyjnym.

Employment and Investment Incentive (EII)

Przedłużono program o kolejne 3 lata. Reguła wydatków 30% zostanie usunięta.

Pozostałe ulgi i programy pomocowe

Program Help to Buy został przedłużony do końca 2022 r.

Strefowy podatek gruntowy Zoned Land Tax

Wprowadzany jest nowy strefowy podatek gruntowy w wysokości 3%. Podatek będzie dotyczył gruntów, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i są eksploatowane, ale nie zostały zabudowane pod budownictwo mieszkaniowe. Proponuje się wprowadzenie 2-letniego okresu dla gruntów objętych strefami przed styczniem 2022 r. oraz 3 lata dla gruntów objętych strefami po styczniu 2022 r. Strefowy podatek gruntowy zastąpi dotychczasową opłatę za wolne tereny.

Koszty przednajmu

Odliczenie niektórych kosztów poniesionych przed pierwszym najmem nieruchomości po okresie niezamieszkania zostaje przedłużone do końca 2024 r.

Nowa Karta Podróży Młodzieży (Youth Travel Card)

Karta umożliwi osobom w wieku od 19 do 23 lat uzyskanie 50% zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego.