reklama

Zarejestruj się do spisu wyborców

Środa, 24 Listopad 2021

Departament Samorządu Lokalnego prowadzi obecnie kampanię „Value Your Vote”, zachęcającą wszystkich do do sprawdzenia, czy są wpisani do Rejestru Wyborców.

Dzięki temu osoby znajdujące się w Spisie Wyborców będą mogły głosować w wyborach w Irlandii.

Wstępna wersja Rejestru Wyborców tzw DRAFT jest publikowana w dniu 1 listopada, a jako część kampanii informowania ludności, udostępniana jest w urzędach pocztowych, bibliotekach publicznych, posterunkach Garda, sądach i lokalnych urzędach do dnia 25 listopada.

Wszyscy zachęcani są do zapoznania się z tą wersją, aby sprawdzić, czy zostali zarejestrowani poprawnie. Wszelkie błędy lub pominięcia należy natychmiast zgłaszać organom dokonującym rejestracji.

Oficjalna wersja Rejestru Elektorów publikowana jest 15 lutego następnego roku.

Jeśli nie zarejestrowałeś się do głosowania lub chcesz zaktualizować swoje dane, dokonaj tego przed 25 listopada 2020 r., aby mieć pewność , że Twoje dane będą prawidłowe w oficjalnym rejestrze publikowanym 15 lutego w przyszłym roku.

Aby sprawdzić swoje dane w Spisie Wyborców w Irlandii:
1.Odwiedź CheckTheRegister.ie i wprowadź swoje dane.

2.Najpierw musisz podać swoją prowincję i radę hrabstwa, a następnie podać swoje imię i nazwisko oraz adres.

3. Sprawdź czy Twoje dane są poprawne.

4 Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy lub jeśli Twoje dane uległy zmianie od czasu rejestracji (na przykład w przypadku zmiany adresu), możesz dokonać aktualizacji swoich danych .

Użyj formularza the RFA1 form by dokonać korekt do dnia 25 listopada !

Jeśli nie ma Cię w Spisie Wyborców i masz więcej niż 18 lat, jesteś rezydentem Irandii to możesz się ZAREJESTROWAĆ !!!!

Wypełnij ten formularz RFA 2

PAMIĘTAJ
Obywatele Irlandii mogą głosować w każdych wyborach i każdym referendum;
Obywatele Wielkiej Brytanii moga glosowac w wyborach do Dail, w wyborach europejskich i    lokalnych;
Obywatele pozostałych krajów UE w tym z POLSKI mogą głosować w wyborach europejskich oraz lokalnych;
Obywatele krajów spoza UE mogą głosować jedynie w wyborach lokalnych.

Dlaczego mam głosować?
Radni, czyli local councillors, są wybierani na 5 lat w demokratycznych wyborach lokalnych a ich zadaniem jest reprezentować lokalną społeczność – odpowiadać na ich potrzeby i dbać o ich prawa.
Głosowanie w wyborach samorządowych umożliwi Ci wybór osoby, która będzie reprezentować Ciebie w samorządzie lokalnym. To szansa wyboru radnych, którym zależy na rozwiązywaniu Twoich problemów oraz na rozwoju Twojej lokalnej społeczności. Zadaniem radnych jest poprawa warunków życia mieszkańców danego miasta bądź gminy. Innymi słowy Twojej najbliższej okolicy w której mieszkasz!

Źródło: https://together-razem.org/pl/2021/11/20/sprawdz-czy-jestes-w-spisie-wyborcow/