reklama

„Język polski w irlandzkich szkołach średnich” – darmowa sesja informacyjna online dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Środa, 1 Grudzień 2021

Według spisu powszechnego w Irlandii język polski jest drugim językiem mówionym na Zielonej Wyspie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji w 2020 roku został wprowadzony do podstawy programowej irlandzkich szkół średnich. Jeśli jesteś uczniem irlandzkiej szkoły średniej, rodzicem takiego dziecka lub nauczycielem zainteresowanym pracą w lokalnym systemie edukacji, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym. Będzie ono miało miejsce online, na platformie Zoom, w grudniu bieżącego roku, w godzinach wieczornych. Jest organizowane przez Post-Primary Languages Ireland. Nasza organizacja jest rządową agencją zajmującą się wprowadzaniem w życie irlandzkiej strategii dotyczącej języków Languages Connect – Ireland’s Strategy for Foreign Languages in Education 2017–2026. Jednym z naszych zadań jest wprowadzenie języka polskiego do irlandzkich szkół średnich. Sesja informacyjna będzie prowadzona po polsku.

Podczas spotkania zostaną omówione możliwości zorganizowania zajęć z języka polskiego w szkołach irlandzkich na każdym etapie nauki szkoły średniej (Junior Cycle, Transition Year oraz Senior Cycle). Poruszymy również temat nowej matury z języka polskiego, omówimy procentowy rozkład punktów na ocenie maturalnej, portfolio, korzyści wynikające z nauki języka polskiego. Odpowiemy na szereg pytań, np. czy na egzaminie jest ważna gramatyka, czy można zdawać język polski na irlandzkiej maturze bez formalnej edukacji w tym kierunku, ile tekstów powinno być w portfolio, jak będzie wyglądał egzamin maturalny ze słuchu? Będzie również możliwość poznania nauczycieli języka polskiego pracujących w irlandzkich szkołach średnich, którzy podzielą się swoim doświadczeniem.

Aby wziąć udział w spotkaniu, trzeba się zarejestrować, podając podstawowe dane o sobie.

Link do zapisów: https://www.surveymonkey.com/r/RXLPF2K. Można go znaleźć również na stronie Languages Connect, w zakładce Leaving Cert Information Sessions: https://languagesconnect.ie/leaving-cert-information-sessions/. Do udziału w sesji wystarczy sprawny smartfon z dostępem do internetu.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji wszystkim zainteresowanym tym tematem i serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Dokładny termin grudniowej sesji będzie przesłany do wszystkich zarejestrowanych po opublikowaniu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, co zależne jest od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Agnieszka Grochola – doradca metodyczny w Post-Primary Languages Ireland