reklama

Zasiłek na dodatkowe potrzeby

Czwartek, 21 Lipiec 2022

Dodatek (Additional Needs Payment) jest dostępny dla tych osób,  które nie są w stanie opłacić niektórych wydatków z własnego dochodu.

Możesz się o niego ubiegać, nawet jeśli nie otrzymujesz zasiłku z opieki społecznej. Jest dostępny dla osób pracujących i o niskich dochodach.

Można go przeznaczyć na:

opłaty za energię elektryczną i paliwo
niezbędne naprawy w domu, wymianę sprzętu AGD, mebli oraz naprawę pojazdów mechanicznych
kaucję na wyanjem mieszkania
meble, pościel i inne przedmioty, jeśli urządzasz dom po raz pierwszy
koszty pogrzebu
powtarzające się koszty podróży, takie jak wizyty w szpitalu lub odwiedziny u krewnych w szpitalu lub więzieniu
żywność, odzież lub schronienie w następstwie pożaru, powodzi lub innego zdarzenia nadzwyczajnego
inne dodatkowe wyjątkowe potrzeby na bieżąco
Kto może się ubiegać o zasiłek

Każdy, kto otrzymuje zasiłek z opieki społecznej lub pracuje i ma niskie dochody, może kwalifikować się do zasiłku na dodatkowe potrzeby.  Pod uwagę przy rozpatrywaniu podania będzie brany tygodniowy dochód gospodarstwa domowego, wydatki i rodzaj potrzebnej pomocy.

Aby otrzymać zasiłek z tytułu dodatkowych potrzeb, Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez urzędnika ds. opieki społecznej, który przyjrzy się Twojej sytuacji przed podjęciem decyzji o zasiłku, który możesz otrzymać.

Stawki

Nie ma ustalonej „stawki płatności” dla  Additional Needs Payment. Otrzymana płatność będzie zależeć od  tygodniowych dochodów gospodarstwa domowego i rodzaju potrzebnej pomocy.

Progi dochodowe

Aby aplikować o zasiłek należy pobrać i wypełnić formularz SWA1, dostępny TUTAJ

Źródło:www.gov.ie