reklama

DYŻUR KONSULARNY W CORK 23-24 września 2022 r.

Czwartek, 8 Wrzesień 2022

DYŻUR KONSULARNY W CORK

KIEDY:    23-24 września 2022 r. (piątek-sobota)

GDZIE:   Centrum Together Razem w Cork

              Adres: Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Old Mallow Rd, Cork, T23 V9K3

CEL:        składanie wniosków paszportowych – priorytetowo dla dzieci, osób starszych oraz mających trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

ZAPISY: mailowo na: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl   Wysłanie maila nie jest równoznaczne z zapisem, każda osoba zakwalifikowana na dyżur otrzyma indywidualne potwierdzenie ze wskazaniem godziny wizyty paszportowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wpisanie w temacie e-maila „DYŻUR W CORK”, a w treści następujących informacji:

  • imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową);
  • rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie 1 wniosku/2 wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego);
  • dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania;
  • w przypadku paszportów dla dzieci należy podać również: imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna oraz potwierdzić posiadanie przez rodziców ważnego dowodu osobistego lub paszportu),
  • informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego).

UWAGA: rodzice/opiekunowie stawiający się na wizycie paszportowej w celu wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka okazują ważne dowody osobiste/paszporty – jeśli rodzic/opiekun ma obywatelstwo polskie, ale nie posiada ważnego dowodu/paszportu powinien uzyskać paszport w Wydziale Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Dublinie lub na dyżurze konsularnym. Dopiero po uzyskaniu paszportu możliwe jest przyjęcie zgody na wydanie paszportu dla dziecka.

OPŁATY: Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER dostępny w każdym punkcie An Post. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich zapisanych osób.

DODATKOWE INFORMACJE: wymagania przy składaniu wniosków paszportowych https://www.gov.pl/web/irlandia/paszporty

Prosimy monitorować stronę internetową  urzędu, gdzie zostanie umieszczona informacja o kolejnych planowanych dyżurach konsularnych.