reklama

Gift and Inheritance Tax – podatek od spadków i darowizn

Poniedziałek, 26 Wrzesień 2022

CAT to podatek od darowizn i spadków. Możesz otrzymywać prezenty i spadki do określonej wartości w ciągu całego życia i nie będziesz musiał płacić CAT. Powyżej kwoty zwolnionej podatek naliczany jest według aktualnej stawki 33% (obowiązuje od 6 grudnia 2012 r.).

Osoba, która daje ci dar lub spadek, nazywana jest dysponentem. Osoba, która otrzymuje dar lub spadek, nazywana jest beneficjentem.

Prezenty stają się spadkiem, jeśli ofiarodawca umrze w ciągu 2 lat od przekazania prezentu.

Za co płacisz CAT?

Niektóre przedmioty uważane za prezent lub spadek obejmują:

- gotówkę,

- dom lub grunty,

- zawartość gospodarstwa domowego,

- obrazy,

- biżuterię,

- samochody,

- akcje i udziały,

- bezpłatne korzystanie z nieruchomości,

- nieoprocentowane pożyczki,

- prawo pobytu w nieruchomości,

- korzyść otrzymaną z zaufania uznaniowego (benefit received out of a discretionary trust),

- dalszy udział we wspólnym majątku, który odziedziczyłeś po innym współwłaścicielu.

Za co nie płacisz CAT?

Nie płacisz CAT za prezent lub spadek, jeśli:

- otrzymujesz go od współmałżonka lub partnera życiowego,

- suma jest poniżej odpowiedniej wartości progowej grupy (gdy jej wartość zostanie dodana do poprzednich darowizn i spadków w tej samej grupie).

Nie płacisz CAT za prezent o wartości 3 tys. euro lub mniej od jednej osoby w dowolnym roku kalendarzowym. Oznacza to, że w przypadku dzieci mogą one otrzymać od rodziców 6 tys. euro rocznie. Każdy rodzic może przekazać dziecku roczny prezent w wysokości 3 tys. euro z własnych środków, który zostanie całkowicie pominięty do celów podatku od darowizn.

Jak obliczać CAT?

Obliczenia zostaną wykonane automatycznie, gdy użyjesz myAccount lub Revenue Online Service (ROS) do złożenia zeznania podatkowego.

Kwota CAT, którą płacisz za prezent lub spadek, zależy od:

- jego wartości,

- stosunku pokrewieństwa do osoby, która Cię obdarowała,

- wartości łącznej wszystkich otrzymanych prezentów lub spadków w ramach tego samego progu grupowego.

Deklarację można złożyć online za pośrednictwem MyAccount lub Revenue Online Services (ROS) lub na papierowym formularzu IT38S.

Jeżeli data wyceny przypada między:

1 stycznia a 31 sierpnia, musisz zapłacić do 31 października tego roku,
1 września a 31 grudnia, musisz zapłacić do 31 października następnego roku.
Możesz zapłacić CAT online, kartą debetową lub kredytową lub elektronicznym transferem środków.

Jakie są opłaty za spóźnione zgłoszenie?

Jeśli otrzymasz prezent lub spadek, być może będziesz musiał złożyć zeznanie. Opłata za spóźnienie złożenia zeznania stanowi procent całkowitego podatku należnego za ten rok i będzie zależeć od długości opóźnienia.

Istnieje ogólny limit kwoty, którą musisz zapłacić. Jeśli złożysz deklarację w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia, zostanie dodane 5% (maksymalnie 12 695 euro). Po tym czasie zostanie dodane 10% (maksymalnie 63 485 euro).

Kwoty i grupy zwolnione z podatku:

Grupa A – rodzice - kwota wolna od podatku: 335 000 euro ,

Grupa B – dzieci, rodzeństwo, dziadkowie - kwota wolna od podatku: 32 500 euro

Grupa C – każda niespokrewniona osoba - kwota wolna od podatku: 16 250 euro

Przepisy mające zastosowanie od 9 października 2019 r.  

Najnowszy numer
Kwiecień 2024 (171)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty