reklama

Pakiet pomocowy dla mieszkańców Irlandii

Piątek, 24 Luty 2023

Rząd ogłosił pakiet pomocowy dla mieszkańców Irlandii w związku z rosnącymi kosztami życia i inflacją. Wiele osób boryka się obecnie z trudnościami finansowymi, a pomoc ta ma na celu złagodzenie tych problemów.

Pakiet pomocowy wart ok. 1,2 mld euro obejmuje:

●       470 mln euro dla rodzin z dziećmi, samotnych rodziców, rodzin o niskim dochodzie, opiekunów, osób pobierających zasiłek z tytułu niepełnosprawności, starszych osób żyjących samotnie oraz emerytów. Środki przewidziano na jednorazową płatność w wysokości 100 euro na dziecko, która zostanie wypłacona w czerwcu, oraz jednorazową płatność w wysokości 200 euro, która zostanie wypłacona w kwietniu dla wszystkich długoterminowych beneficjentów pomocy społecznej.

●       W lipcu przewidziano ponadto 100 euro dodatku do świadczenia na odzież i obuwie szkolne, a także zwolnienie z opłat egzaminacyjnych dla uczniów zdających tegoroczne egzaminy w klasie ósmej i maturalnej.

●       Program Ciepłych Posiłków w szkołach zostanie rozszerzony na wszystkie szkoły podstawowe DEIS od września, z czego skorzysta 64 500 dzieci. Trwają także przygotowania do rozszerzenia tego świadczenia na szkoły podstawowe spoza programu DEIS.

●       Zmniejszone opłaty za transport szkolny wyniosą 50 euro dla ucznia w szkole podstawowej i 75 euro dla ucznia w szkole średniej, z maksymalnym limitem dla jednej rodziny wynoszącym 125 euro.

●       Tymczasowa obniżka stawki VAT na gaz i energię elektryczną z 13,5 proc. do 9 proc. zostanie przedłużona do 31 października 2023 r. Szacunkowy koszt to 115 mln euro.

●       Także tymczasowe obniżenie stawki VAT na turystykę i usługi hotelarskie z 13,5 proc. do 9 proc. zostanie przedłużone do 31 sierpnia 2023 r. Szacunkowy koszt to 300 mln euro.

●       Wprowadzenie stopniowego przywracania stawek akcyzy na benzynę i olej napędowy nastąpi w trzech etapach w ciągu kolejnych ośmiu miesięcy. To spowoduje, że od 1 czerwca litr benzyny podrożeje o 6 centów, a o 5 centów litr oleju napędowego. Od 1 września stawki te zostaną zwiększone o kolejne 7 centów za litr benzyny i 5 centów za litr oleju napędowego. Następnie stawki zostaną całkowicie przywrócone 31 października z ostatecznym zwiększeniem o 8 centów za litr benzyny, 6 centów za litr oleju napędowego i 3 centy za litr oleju napędowego znakowanego. Szacuje się, że rozszerzenie i stopniowe wprowadzenie tych ulg w podatku akcyzowym będzie kosztować 383 mln euro.

●       Tymczasowy Program Wsparcia Energetycznego dla Firm zostanie rozszerzony do 31 maja 2023 r. i wzmocniony, m.in. przez obniżenie progu kwalifikacji z 50 proc. wzrostu kosztów energii elektrycznej lub gazu do 30 proc. wzrostu (obowiązującego wstecz od 1 września zeszłego roku) oraz zwiększenie od 1 marca poziomu ulgi z 40 proc. do 50 proc. kosztów kwalifikujących się, pod warunkiem miesięcznego limitu, który również zostanie zwiększony od marca do 15 tys. euro miesięcznie na branżę lub profesję, przy ogólnym limicie 45 tys. euro, gdy działalność jest prowadzona z więcej niż jednego miejsca. Te zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Koszt rozszerzonego programu zostanie pokryty z alokacji przewidzianej w budżecie na rok 2023.

●       Będzie także nowa dotacja dla firm korzystających z LPG lub oleju opałowego. Decyzja jest kontynuacją rozległej pomocy zapewnionej przez rząd w budżecie na rok 2023 o wartości 4,1 mld euro. Wiele z zapowiedzianych środków w ramach budżetu na rok 2023 zaczyna obowiązywać dopiero teraz lub wkrótce.