reklama

Konkurs: Wybitny Polak w Irlandii, edycja VI

Piątek, 24 Luty 2023

Serdecznie Państwa zachęcamy do zgłaszania kandydatur w kolejnej edycji konkursu „Wybitny Polak” w Irlandii.

Zgłoszenia Kandydatów
Zgłoszeń kandydatów na etapie regionalnym i krajowym mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia, związki polonijne oraz funkcjonujące na terenie całej Irlandii oraz osoby prywatne do dnia 28.02.2023 roku przysyłając komplet dokumentów, tradycyjną pocztą na adres:

KLUB TWÓRCZEGO MYŚLENIA
20 CRESCENT COURT HOUSE
MULCAIR ROAD
DOORADOYLE
LIMERICK    V94 N8RF

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

Formularza Zgłoszeniowego zawierającego informację na temat Kandydata, jego życiorys;
Rekomendację organizacji zgłaszającej czyli uzasadnienie zgłoszenia z co najmniej 5 podpisami osób popierających kandydaturę oraz informację na temat rekomendującej organizacji/stowarzyszenia/związku polonijnego;
Zgody kandydata na udział w konkursie,
Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatów można zgłaszać w 5 kategoriach:

biznes,
kultura,
nauka,
osobowość,
„Młody Polak”

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: 

www.klubtworczegomyslenia.eu