reklama

Czekamy na Waszą poezję

Piątek, 3 Marzec 2023

Rozpoczynamy 13. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”. Wasze wiersze ocenią uznani poeci. Jury przewodniczyć będzie Anna Dymna. Laureaci, podobnie jak w poprzednich latach, otrzymają nagrody pieniężne.

Jury, w skład którego wejdą też: Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin, oceni wiersze w dwóch kategoriach: „Osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Osób z pozostałymi niepełnosprawnościami”. W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy ukończyli 16 lat i posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, do 17 kwietnia 2023 roku, zgłoszenia, dokumentów oraz zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków

z dopiskiem „Konkurs poezji” (decyduje data stempla pocztowego)

lub elektronicznie (ze skanem ręcznie podpisanych dokumentów) na adres: poezja@mimowszystko.org.

Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne: I miejsce – 5 tys. zł, II – 3 tys. zł, III – 2 tys. zł. Zwycięskie wiersze zostaną opublikowane w specjalnym tomiku, wraz z utworami wyróżnionymi w konkursie literackim dla lekarzy „Przychodzi wena do lekarza”. Tomik zostanie wydany przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, partnera Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”.

Poeta to człowiek jak każdy. Może tylko trochę bardziej spostrzegawczy i wrażliwszy od innych, a przy tym potrafiący nazwać swoje uczucia. Tej spostrzegawczości oraz wrażliwości nie można odmówić uczestnikom naszego konkursu. Co roku, wśród nadsyłanych wierszy, odkrywamy „rodzynki”, utwory świadczące o poetyckim talencie bądź zaczątkach tego talentu. Jest to niezwykle budujące. Warto więc, żeby poeci z niepełnosprawnościami pisali, udoskonalali własny warsztat i nadsyłali do nas swoje prace – namawia Adam Ziemianin, juror konkursu.

Życzymy owocnej pracy twórczej i z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Alicją Rajs, koordynatorką projektu, tel.: 12 31 25 117, lub Magdaleną Grzesiak, tel.: 611 112 235.

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z Regulaminem 13. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”.

https://mimowszystko.org/aktualnosci/czekamy-na-wasza-poezje/