reklama

Wybory i referendum za granicą 2023

Środa, 20 Wrzesień 2023

Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe.

Na terenie Irlandii utworzono 11 obwodów głosowania. Lista obowodów znajduje się TUTAJ.

Zachęcamy do samodzielnego rejestrowania się w systemie e-Wybory: ewybory.msz.gov.pl

By móc wziać udział w głosowaniu, należy posiadać ważny polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Sa trzy sposoby na złożenia wniosku do ujęcia w spisie wyborców:

  • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory;
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem : osobiście w siedzibie urzedu lub korespondencyjnie na adres: Copsular and Polish Diaspora Section, Embassy of the Republic of Poland in Dublin, 48 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8
  • przesłanie wniosku na adres poczty elektronicznej dublin.wybory@msz.gov.pl z załaczonym skanem/fotografia podpisanego wlasnoręcznie wniosku.

Wybory są świętem demokracji i pomimo że za ich organizację odpowiada konsul, nie mogą udać się bez udziału obywateli.

Zachęcamy do zgłaszania się  do pracy w komisjach wyborczych.

Przewidywane czasowe zaangażowanie w pracach komisji: w niedzielę, 15 października rozpocznie się prawdopodobnie o godz. 5 rano. Od godz. 7 do godz. 21 będzie trwało głosowanie, podczas którego członkowie komisji mogą wymieniać się w pracach w lokalu wyborczym. Od godziny 21 cała komisja rozpocznie liczenie głosów, które może trwać aż do godzin południowych w poniedziałek 16 października, w skrajnych wypadkach do godzin wczesno wieczornych.

Czas na przekazanie protokołów i ich akceptację przez Okręgową Komisję w Warszawie upływa o godzinie 21 w poniedziałek 16 października. W związku z tym osoby, które zdecydują się na pracę w komisji muszą być świadome, że w poniedziałek 16 października nadal będą zaangażowane w jej prace. Komisje w obecnych wyborach będą liczyły głosy oddane na trzech kartach do głosowania: do Sejmu, do Senatu oraz w referendum.

Członkom komisji za pracę przysługuje dieta.

Osoby chętne do pracy w komisjach mogą przesyłać swoje zgłoszenia ze wskazaniem miasta, w którym chcieliby pracować na adres mailowy dublin.wybory@msz.gov.pl do poniedziałku 25 września do godz. 14. Szczególnie apelujemy do osób chętnych do pracy w komisjach w takich miastach jak Dublin, Cork, czy Limerick.