reklama

Podwyżki świadczeń socjalnych, ulgi podatkowe - Budżet 2024

Wtorek, 10 Październik 2023

Wśród kluczowych założeń  irlandzkiego budżetu na 2024 rok, znalazły się obniżki podatków, ulgi podatkowe dla płacących czynsz oraz ulgi w oprocentowaniu kredytów hipotecznych.

  • Próg niższej stawki (20%) podatku dochodowego wzrośnie z €40 000 do €42 000
  • Stawka Universal Social Charge (USC) w wysokości 4,5% zostanie obniżona do 4%.
  • Ulga w podatku od odsetek kredytów hipotecznych w wysokości 20% od sumy rocznej podwyżki, lecz nie więcej niż €1,250
  • Ulga dla najmujących wzrosła do €750/ osobę
  • Tygodniowa podwyżka o €12 euro na świadczenia socjalne
  • Finansowanie 1000 dodatkowych funkcjonariuszy Gardaí i 250 cywilnego personelu pomocniczego

McGrath rozpoczął od stwierdzenia, że ​​państwo ma obecnie szansę, którą musimy wykorzystać, i dodał, że budżet na rok 2024 będzie „milową zmianą w sposobie planowania przyszłości”. Powiedział, że Departament Finansów szacuje, iż inflacja w tym roku wyniesie nieco ponad 5,25 procent, a w przyszłym roku spadnie do 2,9 procent. McGrath dodał, że prognozuje się, że na ten rok nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 8,8 miliarda euro, a na rok przyszły – 8,4 miliarda euro. Oczekuje się, że do końca dekady dług publiczny wyniesie poniżej 200 miliardów euro.

 Próg niższej stawki podatku dochodowego zostanie podniesiony do €42 000.
 Zmieniona zostanie także stawka Universal Social Charge (USC), w związku z czym od dochodu do €25,760 będzie pobierana stawka 2%, podczas gdy stawka 4,5% zostanie obniżona do 4%.

 Minimalna płaca godzinowa wzrośnie o 1.40 centów, osiągając €12,70 /h, a składki na ubezpieczenie społeczne związane z wynagrodzeniem (PRSI) również wzrosną o 0,1 procent od października przyszłego roku.
 Ulgi podatkowe Personalna oraz PAYE wzrosną o €100 każda
 Ulga podatkowa dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wzrośnie o €200

 Planowana podwyżka akcyzy na benzynę, olej napędowy i gaz zostanie przesunięta na przyszły rok. Podwyżka zostanie natomiast dokonana w dwóch równych częściach w kwietniu i sierpniu.

 Ulga w podatku od odsetek od kredytów hipotecznych będzie dostępna dla osób posiadających kredyt hipoteczny o wartości od €80 000 do €500 000 – dostępna od końca grudnia 2022 r. Ulga w wysokości 20% będzie naliczana od różnicy kwoty odsetek w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, maksymalnie do €1,250.

McGrath powiedział, że z ulgi skorzysta około 165 000 posiadaczy kredytów hipotecznych, a jego koszt wyniesie 125 mln euro.

 Program Help to Buy również zostanie przedłużony do końca 2025 roku, a ulga dla płacących czynsz zostanie zwiększona do €750 / osobę.

 Przez najbliższe cztery lata landlord będzie mógł skorzystać z tymczasowej ulgi podatkowej. Dochód z najmu w wysokości €3,000 za 2024 r. nie będzie uwzględniany w podatku dochodowym i zostanie zwiększony do €4,000 w 2025 r. i €5,000 w latach 2026 i 2027. Aby skorzystać z tej ulgi, właściciele muszą utrzymać swoją nieruchomość na rynku wynajmu przez okres czterech lat, a jeśli tego nie zrobią, kwota ulgi zostanie odliczona. Minister zapowiedział także podwyżkę podatku od pustostanów, który będzie pięciokrotnością stawki lokalnego podatku od nieruchomości.

 Od 11 października podatek węglowy wzrośnie z 48,50 euro za tonę do 56 euro za tonę. Podwyżka ta spowoduje dodanie odpowiednio 2,5c i 2,1c do oleju napędowego i benzyny.

McGrath powiedział, że pieniądze zebrane z podatku węglowego zostaną częściowo wykorzystane na finansowanie krajowego programu modernizacji i wsparcie rolników w transformacji ekologicznej. Podatek bankowy zostanie skorygowany tak, aby w przyszłym roku zebrać 200 mln euro. W przyszłym roku opłata zostanie ponownie poddana weryfikacji.

 Cena paczki papierosów wzrośnie o 75 centów, podnosząc średnią paczkę do ceny €16,75. Proporcjonalna podwyżka będzie dotyczyć także innych wyrobów tytoniowych. Nowy podatek wprowadzony zostanie także na e-papierosy.

 Gospodarstwa domowe otrzymają trzy kredyty energetyczne o wartości €150 każdy. Osobom otrzymującym dodatek grzewczy zostanie wypłacona ryczałtowa płatność w wysokości €300.

Donohoe zapowiedział także wprowadzenie szeregu podwyżek świadczeń socjalnych. Ogólnie rzecz biorąc, tygodniowe świadczenia wzrosną o €12.

 Osobom otrzymującym zasiłek Living Alone zostanie wypłacony jednorazowy dodatek w wysokości €200, natomiast osobom objętym Carers Allowance, Disability Allowance and Domiciliary Care Allowance zostanie wypłacone dodatkowo €400 przed Świętami Bożego Narodzenia.
 Podwójna kwota zasiłku na dziecko zostanie również wypłacona przed Świętami Bożego Narodzenia, podobnie jak podwójna wypłata zasiłku Foster Care Benefit.

 Wszystkim beneficjentom socjalnym zostanie przelana jednorazowa dwutygodniowa wypłata, a Donohoe potwierdził również, że premia bożonarodzeniowa zostanie wypłacona na początku grudnia.

 Tygodniowy próg dochodu dla zasiłku Working Family Payment również wzrośnie o 46 euro dla dzieci poniżej 12-go roku życia i o 54 euro dla dzieci powyżej 12-go roku życia .

 Koncentrując się na działaniach na rzecz dzieci i studentów, Donohoe potwierdził, że świadczenia na dziecko zostaną rozszerzone na 18-latków uczących się w pełnym wymiarze godzin.

 Program „Gorące posiłki szkolne” zostanie również rozszerzony, aby objąć kolejnych 900 szkół podstawowych, a program bezpłatnych podręczników zostanie rozszerzony, aby objąć nim uczniów do końca cyklu Junior szkoły średniej.

 Przeznaczone zostanie 10,5 miliarda euro na rzecz Departamentu Edukacji, aby wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostanie utworzonych 740 stanowisk dydaktycznych, a także 1200 dodatkowych asystentów dla osób ze specjalnymi potrzebami (SNA).

 Donohoe potwierdził, że druga 25% obniżka opłat za opiekę nad dziećmi zacznie obowiązywać od września przyszłego roku.

 Departament Mieszkalnictwa otrzyma 7 miliardów euro, z czego 1,9 miliarda euro zostanie przeznaczone na budowę 9 300 nowych mieszkań socjalnych. Kolejne 265 milionów euro zostanie przekazane w przyszłym roku na wybudowanie 6400 tzw. niedrogich domów. Donohoe dodał, że 207 mln euro zostanie również wydane na remontowanie pustych i opuszczonych domów.

 Pomimo przekroczenia kwoty 1,1 miliarda euro na rok 2023, Ministerstwu Zdrowia przydzielono 22,5 miliarda euro na przyszły rok. Budowa dodatkowej infrastruktury zdrowotnej zostanie sfinansowana w ramach Narodowego Planu Rozwoju na łączną kwotę 1,23 miliarda euro. Ogółem Narodowy Plan Rozwoju otrzyma na 2024 rok 900 mln euro.

 20-procentowe obniżki opłat za transport publiczny będą obowiązywać do końca 2024 r. Ulgi w ramach Karty Young Adult zostaną rozszerzone także na osoby w wieku od 19 do 25 lat. Na prace związane z infrastrukturą drogową przeznaczono także 1,35 miliarda euro.

 Garda Síochána otrzyma fundusze na rekrutację 1000 dodatkowych funkcjonariuszy Gardaí i 250 pracowników cywilnych na stanowiska specjalistyczne. Dodatkowe 25 milionów euro zostanie udostępnione w budżecie Gardy na nadgodziny. Tymczasem 1,23 miliarda euro na obronność obejmuje finansowanie 400 dodatkowego personelu i stanowisk w Siłach Obronnych w celu wdrożenia reform i bezpieczeństwa cybernetycznego.