reklama

Opieka Zdrowotna Transgraniczna: Jak Korzystać z Opieki Zdrowotnej za Granicą

Czwartek, 14 Grudzień 2023

Leczenie w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej polega na tym, że możesz korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego/EOG (państwach członkowskich UE oraz w Norwegii, Islandii, Lichtensteinie). Jeśli zostaniesz skierowany na leczenie/konsultacje/zabieg w Irlandzkiej służbie zdrowia, a czas oczekiwania na specjalistę jest bardzo długi, możesz wykonać odpłatnie zabieg/operację w innym kraju Unii i aplikować do HSE o zwrot kosztów.

 Po wyjściu z UE, Wielka Brytania zrezygnowała ze stosowania rozwiązań dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej, jeśli jednak rozpocząłeś leczenie w Wielkiej Brytanii przed 2021 rokiem, nadal możesz ubiegać się o zwrot kosztów zgodnie z Dyrektywą w sprawie Opieki Zdrowotnej Transgranicznej.

Z transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać, jeśli masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Irlandii.

Możesz także ubiegać się o zwrot kosztów za usługi medyczne, jeśli spełniasz odpowiednie warunki. 

Zwrot nie obejmuje innych kosztów, takich jak na przykład podróż.

Zabiegi kwalifikujące się do Programu Leczenia za Granicą nie są objęte Dyrektywą w sprawie Opieki Zdrowotnej Transgranicznej. Program Leczenia za Granicą obejmuje zabiegi niedostępne w Irlandii, podczas gdy Dyrektywa w sprawie Opieki Zdrowotnej Transgranicznej obejmuje tylko zabiegi finansowane publicznie i dostępne w Irlandii. 

Zasady dotyczące Finansowania

Zwrot kosztów obejmuje wyłącznie opiekę zdrowotną publicznie finansowaną i dostępną w Irlandii. Jednakże skierowanie może być zarówno do służby zdrowia publicznej, jak i prywatnej w innym kraju. Koszty leczenia ponosi pacjent, a następnie może wystąpić o ich zwrot po powrocie do Irlandii.

Przykłady usług objętych programem:
Opieka w szpitalach ogólnych 
Usługi stomatologiczne i ortodontyczne (z wyjątkami)
Logopedia
Terapie zajęciowe
Usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne
Usługi dla osób niepełnosprawnych
Usługi okulistyczne
Usługi dotyczące zdrowia psychicznego i programy uzależnień
Jednakże niektóre usługi, takie jak przeszczepy organów czy długoterminowa opieka, nie są objęte programem.

Jak złożyć wniosek 

Aby skorzystać z opieki zdrowotnej za granicą i ubiegać się o zwrot kosztów zgodnie z Dyrektywą w sprawie Opieki Zdrowotnej Transgranicznej, należy:

  • Zostać skierowanym do odpowiedniej placówki za granicą
  • Uzyskać wcześniejszą zgodę, jeśli jest to wymagane
  • Złożyć wniosek o zwrot kosztów

Skierowanie do opieki zdrowotnej za granicą odbywa się w sposób podobny do procedury skierowania do publicznych usług zdrowotnych w Irlandii. Konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza rodzinnego lub konsultanta szpitalnego, a w niektórych przypadkach, od specjalisty HSE, takiego jak pielęgniarka środowiskowa czy dentysta.

Skierowanie powinno zawierać wszelkie istotne informacje, opis choroby, potrzebne leczenie, informacje o specjaliście za granicą i miejscu świadczenia usług. Ważne jest również upewnienie się, że usługa, którą chcesz otrzymać za granicą, jest objęta Dyrektywą. W razie wątpliwości, można skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym w Irlandii.

Jeśli leczenie wymaga noclegu w szpitalu, konieczna jest wcześniejsza autoryzacja przez HSE. W przypadku innych zabiegów, warto skonsultować się z Krajowym Punktem Kontaktowym, aby upewnić się, czy wymagana jest wcześniejsza zgoda.

Aby ubiegać się o zwrot kosztów, pacjent oraz świadczący usługi zdrowotne za granicą muszą wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go wraz z rachunkiem od świadczeniodawcy.

HSE opublikowało także szczegółowe kwoty zwrotu dla różnych zabiegów, które są dostępne dla zainteresowanych osób.

W przypadku odmowy zwrotu kosztów, istnieje możliwość odwołania się do odpowiednich organów HSE, a informacje na ten temat można uzyskać od Krajowego Punktu Kontaktowego.

Maksymalny zwrot za konsultację ambulatoryjną w szpitalu wynosi 130 euro. Jeśli masz więcej niż jedną konsultację w tym samym dniu u konsultantów tego samego specjalizacji, dzienny limit wynosi 130 euro.

W przypadku leczenia stacjonarnego będą obowiązywały opłaty jak dla pacjentów w publicznych szpitalach w Irlandii. Te opłaty zostaną potrącone od kwoty zwrotu.

Ważne jest by przed udaniem się na leczenie za granicą uzyskać skierowanie od lokalnego GP do tutejszego specjalisty. Po otrzymaniu oficjalnego skierowania na piśmie, możemy udać się na konsultacje ze specjalistą za granicą i dopiero po konsultacji umówić się na zabieg w dniu innym niż konsultacja (ważne!). Jeżeli ktoś ominie ten etap (skierowania w Irlandii) i od razu uda się na umówiony zabieg, nie otrzyma zwrotu kosztów. 

Etapy:
1. Skierowanie od lekarza GP w Irlandii – oczekiwanie na wizytę u specjalisty

2.Konsultacja ze specjalistą za granicą, który np. zleci zabieg

3.Zabieg (nie może być w tym samym dniu co konsultacja, musi być min. 1 dzień przerwy) 

Gdzie złożyć wniosek 
Cross-Border Healthcare Directive Department

St Canice's Hospital
Dublin Road
Kilkenny
Ireland

 

Tel: (056) 778 4546 Email: crossborderdirective@hse.ie