reklama

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

Czwartek, 8 Luty 2024

Z nastaniem nowego roku w Irlandii weszły w życie zmiany dotyczące krajowej minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2024 r. krajowa płaca minimalna wynosi 12,70 euro za godzinę. Niektóre osoby (np. poniżej 20. roku życia) mogą otrzymywać stawki poniżej kwoty minimalnej. Jasno przedstawia to poniższa tabela:

 

Grupa wiekowa min. stawka godzinowa % płacy mininmalnej
20 lat i powyżej 12.70 100%
19 lat 11.43 90%
18 lat 10.16 80%
Poniżej 18 lat 8.89 70%

 

Pragniemy również przypomnieć, że pracodawca może oczywiście zaoferować pracownikowi wyższą płacę niż minimalna, jednakże nie może być ona niższa od najniższej krajowej i nie może to być oferta pracy nieodpłatnej. Wyjątek stanowi tylko zatrudnienie przez bliskiego krewnego bądź wynagrodzenie za staż/odbywane praktyki.