reklama

Training Support Grant (TSG) – dofinansowanie do szkoleń do 1000 euro rocznie!

Wtorek, 13 Luty 2024

Istnieje możliwość, aby uzyskać dofinansowanie do szkoleń, dzięki którym sprawniej i z większą pewnością siebie będzie nam dane powrócić na rynek pracy bądź w pracy obecnie wykonywanej pozostać czy podnieść swoje kwalifikacje lub zwyczajnie je odświeżyć.

TSG to dotacja na wsparcie szkoleniowe, która ma na celu sfinansowanie krótkoterminowych szkoleń czy kursów, uzyskanie lub odnowienie certyfikatów itp. (TSG nie pokrywa kosztu/nie współfinansuje kursu wyższego niż poziom 6 w QQI).

Aby rozpocząć procedurę starań o TSG, w pierwszej kolejności warto udać się do personelu lokalnego Intreo Centre lub Social Welfare Branch Office (Oddziału Opieki Społecznej), aby tam zasięgnąć porady w tej kwestii.

Można też bezpośrednio udać się do urzędnika socjalnego w Department of Social Protection, bo to właśnie tam będą prowadzone dalsze procedury. Osoba starająca się o TSG ma za zadanie przekonać urzędnika, że benefit potrzebny jej na dany kurs ma uzasadnione podstawy. Argumenty przemawiające za potrzebą dofinansowania szkoleń muszą być wyraźnie przedstawione i dotyczyć zarówno tych kwalifikacji, które są niezbędne na drodze kariery, jaki i tych, które są konieczne z uwagi na uzupełnienie luk w wykształceniu, które mogą zamknąć furtkę do dalszego rozwoju lub stać się powodem utraty zatrudnienia. 

Osoby niezatrudnione bądź odbywające staż czy korzystające np. z programu WPEP (Work Placement Experience Programme – Program Praktyk Zawodowych) powinny pamiętać, że należy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzasadnić potrzebę rozpoczęcia kursu/szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji. Stanowi to część planu rozwoju osobistego lub planu działania mającego na celu wejście lub powrót na rynek pracy.

Każda osoba poszukująca pracy lub chcąca podnieść czy uzupełnić swoje kwalifikacje może otrzymać maksymalnie 1000 euro rocznie. Należy wykazać całkowitą kwotę, którą pragniemy uzyskać w ramach TSG, pomniejszoną o wkład uczestnika lub finansowanie przez osobę trzecią (np. pracodawcę). Oczywiście bez formalności się nie obędzie. Faktury dokumentujące szkolenie, uzyskane wsparcie od osób trzecich powinny zawierać nr VAT lub nr NIP dostawcy.

Podana przez zainteresowanego propozycja kursu/szkolenia będzie porównana z listą kosztów kursów prowadzonych w oddziale. Płatność zostanie uruchomiona dopiero gdy wnioskodawca ukończy program weryfikacji i uzyska odpowiedni certyfikat od pracownika 

Najnowszy numer
Kwiecień 2024 (171)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty