reklama

Pierwszy dzień wiosny w Irlandii

Piątek, 1 Marzec 2024

Większość Irlandczyków uważa, że  wiosna w Irlandii rozpoczyna się  1 lutego, w Dzień Świętej Brygidy.

To przekonanie wywodzi się z tradycyjnego gaelickiego festiwalu zwanego Imbolc. Imbolc przypada mniej więcej w połowie drogi między przesileniem zimowym a równonocą wiosenną i jest jednym z czterech gaelickich festiwali sezonowych obok Bealtine, Lughnasadh i Samhain.

Jednakże, meteorologicznie, wiosna nie zaczyna się 1 lutego, ale dopiero 1 marca.

Data ta została przyjęta przez meteorologów i klimatologów po to, aby móc porównywać okresy o takiej samej długości i obliczać dane statystyczne.

Grudzień, styczeń i luty w Irlandii to miesiące zimowe; marzec, kwiecień i maj - wiosenne; czerwiec, lipiec i sierpień tworzą miesiące letnie, a  jesienne to wrzesień, październik i listopad.

Oprócz sezonów meteorologicznych, mamy również sezony astronomiczne, które są grupowane nieco inaczej.

Sezony astronomiczne opierają się na pozycji ziemi obracającej się wokół słońca, są grupowane przy użyciu dwóch równonocy i dwóch przesileń.Występują w nieco różnych terminach każdego roku, ale ogólnie w tym samym okresie.

Astronomiczna wiosna w tym roku rozpocznie się 20 marca o godzinie 04.07.