reklama

Dotacje na modernizację energetyczną domu

Poniedziałek, 20 Maj 2024

Krajowy Program Modernizacji Energetycznej Domów zapewnia dotacje na podniesienie efektywności energetycznej nieruchomości. Po zakończeniu prac nieruchomość powinna mieć klasyfikację efektywności energetycznej B2 lub wyższą. Program jest dostępny dla właścicieli domów, prywatnych właścicieli nieruchomości oraz zatwierdzonych organizacji mieszkaniowych.

Dotacjami zarządza Agencja Energetyki Odnawialnej w Irlandii (SEAI), a wykonaniem niezbędnych prac zajmuje się prywatna firma. SEAI oferuje również indywidualne dotacje na modernizację energetyczną, jeśli chcesz wykonać tylko określone prace w domu i wolisz samodzielnie zarządzać procesem. Istnieje także bezpłatny program modernizacji energetycznej domu dla osób o niskich dochodach.

Jak to działa? 

Aby uzyskać tę dotację, musisz skorzystać z usług jednej z firm zarejestrowanych w SEAI (znanych również jako punkty obsługi jednostopniowej). Zarządzą oni całym projektem za Ciebie, podnosząc klasyfikację energetyczną Twojego domu do poziomu B2 lub wyższego.

Firma przeprowadzi początkową ocenę energetyczną domu i doradzi w zakresie modernizacji potrzebnych do uzyskania klasyfikacji B2 lub wyższej. Złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację SEAI, znajdzie podwykonawcę i będzie zarządzać pracami w Twoim domu, dbając o to, aby wszystko było zgodne z normami. Dokona także ostatecznej oceny energetycznej, gdy prace zostaną zakończone. Te firmy odejmują dotacje od kosztów prac z góry, więc płacisz tylko to, co jest jeszcze do uregulowania. Niektórzy z tych operatorów oferują także opcje finansowania, dzięki czemu masz różne sposoby opłacenia pozostałych kosztów prac.

Czy kwalifikuję się do uzyskania dotacji? 

Program jest dostępny dla właścicieli domów, prywatnych właścicieli nieruchomości oraz zatwierdzonych organizacji mieszkaniowych. Aby uzyskać dotację, musisz:
·         być właścicielem nieruchomości zbudowanej i zamieszkałej przed 2011 r. w przypadku dotacji na izolację, systemy sterowania ogrzewaniem i systemy odnawialne,

·         mieć dom z klasyfikacją energetyczną B3 lub niższą przed pracami oraz osiągnąć klasyfikację energetyczną co najmniej B2 i poprawić klasyfikację energetyczną o 100 kWh/m2 rocznie,

·         pamiętać, aby nie korzystać już z dotacji na te same modernizacje energetyczne,

·         skorzystać z firmy zarejestrowanej w SEAI (punkt obsługi jednostopniowej) do zarządzania procesem, pracami i wnioskami.
Uwaga: jeśli Twoja nieruchomość została zbudowana przed 1940 r., możesz potrzebować porady konserwatora przed złożeniem wniosku. Wynika to z faktu, że nowoczesne metody izolacji objęte dotacją mogą być nieodpowiednie dla starszej budowli. SEAI udostępnia przydatne informacje na temat izolacji tego rodzaju domów.

Jakie dotacje na modernizację energetyczną mogę uzyskać w ramach programu? 

W ramach tego programu możesz otrzymać dotacje na:
·         izolację poddasza,

·         izolację krokwi,

·         izolację ścian, w tym izolację przestrzeni międzyściennej, wewnętrzną i zewnętrzną,

·         izolację podłogi,

·         sterowanie ogrzewaniem,

·         rozwiązania termiczne solarne,

·         panele fotowoltaiczne,

·         systemy pomp ciepła i centralnego ogrzewania do pomp ciepła,

·         nowe okna,

·         nowe drzwi zewnętrzne,

·         wentylację mechaniczną,

·         uszczelnienie.
 

Ile wynosi kwota dotacji?

W tabeli przedstawiono wysokość dotacji dostępnych dla każdej modernizacji energetycznej. Kwoty dotacji dla zatwierdzonych organizacji mieszkaniowych (AHB) różnią się od tych dla właścicieli domów i nieruchomości. Kwota, którą otrzymujesz za każdą modernizację, może także zależeć od rodzaju posiadanej nieruchomości. Na przykład dotacja, którą otrzymasz na izolację domu jednorodzinnego, jest wyższa niż dotacja, którą otrzymasz na izolację mieszkania. Punkt obsługi jednostopniowej oceni i zaleci niezbędne prace, aby podnieść klasyfikację energetyczną Twojego domu do poziomu B2.