reklama

Zero tolerancji dla agresji. Stop przemocy w szkołach

Wtorek, 9 Lipiec 2024

Minister edukacji, Norma Foley, zapowiedziała wprowadzenie nowych przepisów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w szkołach. 

Nowe wytyczne zostały opracowane w odpowiedzi na wyniki badań oraz konsultacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Inicjatywa nosi nazwę „Bí Cineálta”, czyli po prostu „bądź miły”. Organizatorzy liczą na szerokie wsparcie i zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Przemoc nie przejdzie bez echa

Na mocy nowych zasad każda szkoła zostanie zobowiązana do rejestrowania wszystkich przypadków przemocy rówieśniczej. Zebrane dane będą przechowywane w  krajowej bazie danych i włączane do corocznych raportów składanych Ministerstwu Edukacji. 

Cała społeczność szkolna, w tym uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz personel sprzątający, będą odpowiedzialni za tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego, w którym przemoc nie będzie tolerowana.

Tereny pod specjalną kontrolą

Szkoły będą musiały szczególnie zadbać o bezpieczeństwo w miejscach, w których najczęściej dochodzi do aktów przemocy, takich jak korytarze, klatki schodowe oraz boiska.  Wprowadzenie dodatkowego monitoringu oraz zwiększenie obecności personelu w newralgicznych miejscach mogą znacznie ograniczyć liczbę nieprzyjemnych incydentów. 

Ponadto nowe przepisy zobowiążą szkoły, aby po 20 dniach od zgłoszenia incydentu przemocy, upewniły się, że problem został rozwiązany. Mogą to zrobić np. rozmawiając z poszkodowanym uczniem oraz jego rodzicami i stroną odpowiedzialną za wywołanie konfliktu.  

Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki cyberprzemocy poza godzinami lekcyjnymi, jednak muszą zainterweniować, jeśli do takich incydentów dochodzi w trakcie lekcji lub na terenie placówki.

Resort edukacji wierzy w to, że zaostrzone przepisy w połączeniu z promowaniem w szkołach kultury szacunku i tolerancji dadzą wymierne rezultaty.

Fot. Canva