reklama

Zjazd do Polski – kwestie formalne, składki, przeniesienie zasiłku i danych o zatrudnieniu

Wtorek, 14 Wrzesień 2021

Przed powrotem do kraju należy zadbać o kilka kwestii związanych z podatkiem i składkami na ubezpieczenie społeczne.

Podatki

Jeśli podatnik opusza Irlandię w trakcie trwania roku podatkowego i nie zamierza podjąć pracy zarobkowej do 31 grudnia danego roku na terenie Irlandii, istnieje możliwość aplikacji o zwrot części lub całości zapłaconego w tym roku podatku.

Warunkiem koniecznym jest zamknięcie aktywnego zatrudnienia przez pracodawcę. Nie można być beneficjentem świadczeń socjalnych od dnia złożenia wniosku. Jak wiadomo, część świadczeń socjalnych jest opodatkowanych, więc nie można wtedy oszacować kwoty zwrotu.

Należy również zadbać o kopię dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody w każdym roku podatkowym. Chodzi zarówno o P60/P45 (po 1 stycznia 2020 r. – Statement of Liability), jak i P21.

P21 i P45 są dostępne w Revenue w zakładce „My Documents” na MyAccount podatnika.

O kopie zaległych P60/P45 można aplikować u pracodawcy, o ile dane nie zostały już zarchiwizowane. Zachowanie kopii P45/60 leży po stronie pracownika.

Należy pamiętać o tym, że jeśli podatnik opuszcza Irlandię i spędzi powyżej 163 dni w danym roku podatkowym w innym kraju, to tam powinien zadeklarować swoje irlandzkie dochody do celów podatkowych. Ta sama zasada obowiązuje w drugą stronę – jeśli w roku wyjazdu podatnik spędził powyżej 163 dni w Irlandii i osiągnął dochód w innym kraju, to powinien zadeklarować je w swoim irlandzkim rozliczeniu podatkowym za dany rok.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Nie ma możliwości odzyskania składek socjalnych PRSI.

Można przetransferować do innego kraju informacje o okresach składkowych, natomiast nie same składki. O wykaz składek za pobyt w Irlandii można aplikować w Departament of Social Protection.

Należy również aplikować o potwierdzenie historii zatrudnienia.

Po dopełnieniu tych formalności w Irlandii po przybyciu do Polski można aplikować o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy.

W przypadku transferu zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii do innego kraju należy zgłosić chęć wyjazdu z Irlandii na co najmniej 4 tygodnie przed opuszczeniem kraju.

Zasiłek dla bezrobotnych można transferować z Irlandii maksymalnie na okres do 78 dni.

Transfer zasiłku należy zgłosić w lokalnym Intreo Centre, warto poprosić o pismo z potwierdzeniem daty, z którą dokonano zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia Intero Office wystąpi o wystawienie dokumentu, który będzie wysłany na podany przez podatnika adres w Unii Europejskiej.

 

Najnowszy numer
Kwiecień 2024 (171)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty