reklama

Dotacja na remont pustostanów

Czwartek, 22 Czerwiec 2023

Dotacja na remont nieruchomości niezamieszkałych – na co można ją przeznaczyć?

Dotacja na remont nieruchomości niezamieszkałych umożliwia sfinansowanie remontu opuszczonych i zniszczonych domów lub też nieruchomości, które pierwotnie nie były przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Początkowo dotacja była przeznaczona dla osób remontujących opuszczoną nieruchomość w celu zamieszkania w niej, jednak od 1 maja 2023 r. mogą z niej skorzystać także ci, którzy chcą odnowić nieruchomość na wynajem.

Na remont pustostanu można otrzymać dotację w wysokości do 50 tys. euro, a jeśli nieruchomość jest zniszczona – nawet do 70 tys. euro.

Dotację finansuje Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa, Samorządu Lokalnego i Dziedzictwa poprzez Fundusz Croí Cónaithe, a wniosek składa się do lokalnego urzędu miasta.

Jakie są kryteria przyznawania dotacji?

Aby otrzymać dotację na remont nieruchomości niezamieszkałej, muszą być spełnione następujące kryteria:

·         Nieruchomość musi być niezamieszkała co najmniej od 2 lat.

·         Nieruchomość musi zostać zbudowana przed 2008 r. (przed 1 maja 2023 r. kwalifikowały się tylko domy zbudowane przed 1993r.).

·         Musisz być właścicielem nieruchomości lub być w trakcie procedury zakupu.

·         Po zakończeniu prac musisz zamieszkać w nieruchomości lub udostępnić ją pod wynajem (w takim przypadku musisz zarejestrować najem w Residential Tenancies Board).

·         Musisz posiadać certyfikat podatkowy z Urzędu Skarbowego (Revenue) i mieć uregulowane sprawy podatkowe.

·         Musisz uiścić lokalny podatek od nieruchomości (jeśli dotyczy).

·         Nie możesz być deweloperem ani posiadać firmy.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji i procedury aplikacyjnej można uzyskać w lokalnym urzędzie lub agencji odpowiedzialnej za przyznawanie dotacji.

Jak aplikować?

Aby ubiegać się o dotację na remont nieruchomości, należy wypełnić formularz (dostępny na stronie: www.gov.ie) i wysłać go wraz z wymaganymi dokumentami do lokalnego urzędu miasta lub gminy.

Wymagane dokumenty:

·         Dowód, że nieruchomość jest niezamieszkała, np. rachunki za media. Możesz też złożyć oświadczenie stwierdzające, że nieruchomość była niezamieszkała co najmniej od 2 lat. Jeśli nieruchomość kupiłeś niedawno, możesz przedstawić list od adwokata sprzedającego potwierdzający, że nieruchomość była niezamieszkała.

·         Akt własności nieruchomości lub dokumenty potwierdzające, że podjąłeś kroki, by ją kupić.

·         Uzyskanie zgody na realizację inwestycji (jeśli jest to wymagane).

·         Dowód, że nieruchomość jest zaniedbana (jeśli ubiegasz się o dodatkową dotację). Jeśli obiekt nie figuruje jeszcze w rejestrze zaniedbanych nieruchomości, będziesz potrzebował raportu sporządzonego przez profesjonalistę, potwierdzającego, że dana nieruchomość jest zaniedbana.

·         Wycena kosztów prac remontowych.

·         Zgoda na zwrot całości lub części dotacji w przypadku, gdybyś sprzedał nieruchomość w ciągu 10 lat od otrzymania dofinansowania lub w sytuacji, gdybyś wynajął komuś nieruchomość, mimo iż pierwotnie zdeklarowałeś, że sam w niej zamieszkasz.

·         Oświadczenie, że nieruchomość będzie spełniać minimalne standardy dotyczące wynajmu (jeśli ma mieć takie przeznaczenie).

·         Oświadczenie, że wcześniej nie otrzymałeś dotacji na remont nieruchomości na wynajem.

W formularzu aplikacyjnym znajduje się lista dokumentów, które należy załączyć – dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.gov.ie oraz www.citizensinformation.ie.