reklama

PRZEWODNIK PO SAMOZATRUDNIENIU W IRLANDII

Wtorek, 18 Grudzień 2018

Poniżej prezentujemy pierwszą część przewodnika po samozatrudnieniu - kolejne odcinki będą się ukazywały cyklicznie.

1. Badanie struktur prawnych i wsparcia dla Twojej firmy
Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, możesz uzyskać porady i informacje od różnych organizacji. Twoim pierwszym zadaniem jest dowiedzieć się, co te organizacje mogą zrobić dla Ciebie, i co musisz zrobić, aby skorzystać z ich usług.
Strona internetowa Gettingbacktowork.ie jest udostępniana przez Citizens Information Board. Strona internetowa ma na celu dostarczenie wyczerpujących informacji na temat wsparcia dostępnego dla osób poszukujących pracy oraz interakcji między dobrodziejstwami społecznymi a pracą. W ramach tego zadania strona internetowa dostarcza wyczerpujących informacji na temat kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu działalności gospodarczej i samozatrudnieniu. W szczególności wyjaśnia rolę wielu agencji zaangażowanych w wspieranie nowego przedsiębiorstwa. Jest to świetny punkt początkowy.
Następnie możesz sprawdzić swoje lokalne biuro wspierające firmy (Local Enterprise Office - LEO), dawniej znane jako Enterprise Boards.

2. Planowanie biznesowe (płótno modelu biznesowego)
Istotne jest planowanie firmy. Nie oznacza to utworzenia biznesplanu. Zamiast tego zalecamy wykonanie płótna modelu biznesowego. Na jednej stronie możesz wskazać kluczowe kwestie strategiczne dla Twojej firmy w dziewięciu obszarach, takich jak:

  • segmenty klientów
  • propozycje wartości
  • kanały
  • relacje z klientami
  • źródła przychodów
  • kluczowe zasoby
  • kluczowe działania
  • kluczowi partnerzy
  • struktura kosztów

Kluczowym krokiem w planowaniu biznesowym są badania rynkowe. Dla jednego przedsiębiorcy badania rynkowe polegają w zasadzie na rozmowach z potencjalnymi klientami. Będziesz szukał informacji, które pomogą Ci ukończyć płótno modelu biznesowego - faktycznie będziesz testował, czy założenia zapisane w płótnie modelu biznesowego są poprawne. Na przykład będziesz chciał potwierdzić swoją propozycję wartości - dlaczego ktoś kupiłby od Ciebie, a nie kontynuował kupowanie od swojego obecnego dostawcy lub konkurencji.

3. Złóż wniosek o zwrot podatku
Jeśli pracujesz, Twój pracodawca opłaca PAYE w Twoim imieniu. Po zakończeniu pracy możesz mieć niewykorzystane ulgi podatkowe. Więc Twoim pierwszym zadaniem jest skontaktować się z Urzędem Skarbowym, aby dowiedzieć się, czy należy Ci się zwrot. Może to się przyczynić do sporych oszczędności!
Ogólnie rzecz biorąc, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia dla firmy (Enterprise) lub dotacji w Irlandii. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zamierzają świadczyć usługi. Jeśli planują podjąć działlalność produjkcyjną, tworzyć nowe miejsca pracy - mogą zakwalifikować sięe do dotacji bezzwrotnej lub preferencyjnego kredytu.

Najnowszy numer
Czerwiec 2020 (125)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty